Ruimte

Bij de dienst Ruimte kan je terecht voor alle grondgebonden materies. Van mobiliteit en openbare werken tot lokale economie, milieu, huisvesting en ruimtelijke ordening.

Waarvoor kan je bij ons terecht?