Toelage snoeien en onderhoud knotbomen

Het stadsbestuur verleent een subsidie voor het knotten van wilgen. 

Procedure

Voor de aanplant worden als knotwilgen beschouwd: de schietwilg, de kraakwilg en de katwilg.

Voor het onderhoud worden als knotbomen beschouwd: de knotwilgen, de knotpopulier, de knoteik, de knotolm, de knotes en de knotlinde.