Toegankelijkheidsverklaring

Het Lokaal Bestuur Torhout streeft ernaar digitaal toegankelijk te zijn en iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang te verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.torhout.be, www.visittorhout.be en www.ccdebrouckere.be.

Nalevingsstatus

De websites www.torhout.be, www.visittorhout.be en www.ccdebrouckere.be voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde info wordt aangeboden als pdf. Het Lokaal Bestuur Torhout kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Mensen met een beperking kunnen steeds telefonische ondersteuning vragen via 050 22 11 22.

Buiten de werkingssfeer

Onze websites linken ook door naar andere websites en platformen. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Bevorderen van de toegankelijkheid van onze websites

Het Lokaal Bestuur Torhout heeft de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

  • Dode linken: www.torhout.be werd handmatig gescreend op dode linken in de zomer van 2020. Voor www.visittorhout.be en www.ccdebrouckere.be wordt dit aangepakt.
  • Interne controle vóór publicatie: web redacteuren controleren de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten.
  • Er werd een 'hoog contrast switch' geïnstalleerd om het kleurcontrast van tekst op een achtergrond voldoende groot te maken voor mensen met een visuele beperking.
  • Er werd een tool geïntegreerd om zicht te krijgen op zoektermen waarvoor bezoekers geen resultaten vinden.

Het Lokaal Bestuur Torhout wil blijven werken aan de toegankelijkheidsnormen en streeft ernaar de websites blijvend te optimaliseren.

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de dienst communicatie via communicatie@torhout.be. Vermeld steeds de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Verklaring goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op de zitting van donderdag 24 september 2020.