Aanleg van een tijdelijke straattuin

Heb je graag meer groen in de buurt? Misschien kan een groenslinger of geveltuin je ook wel bekoren.

Vraag hier je tijdelijke straattuin aan

Wat is een (tijdelijke) straattuin?

Elke dag moet in Vlaanderen onbebouwde, groene ruimte plaats maken voor nieuwe bouwprojecten. Door onbebouwde percelen tijdelijk als groene ruimtes te beheren kan ook hier een steentje bijdragen worden aan het verhogen van de biodiversiteit in de stad.

De inkleding kan variëren naargelang de periode waarop het perceel beschikbaar is. Op twee jaar tijd kan een tijdelijke groene inkleding al heel wat teweeg brengen in de stad!

Voordelen van een straattuin?

Braakliggende gronden, gelegen in het stadscentrum en begrensd tussen het begin en het einde van de bebouwde kom, kunnen tijdelijk fungeren als groene stapstenen en zo voor meer biodiversiteit, meer stadsnatuur en extra kwaliteitsvol groen in de straten zorgen.

Als compensatie valt de activeringsheffing op deze gronden weg.

Voorwaarden voor de realisatie van een straattuin?

  • Braakliggende grond gelegen in het stadscentrum van Torhout, begrensd tussen het begin en het einde van de bebouwde kom.
  • Ontdaan van afval en stenen tot op een diepte van 30 cm onder het maaiveld.
  • Er moet een bruikleenovereenkomst voor een minimumtermijn van twee jaar afgesloten worden.

Geïnteresseerd?

Vul het aanvraagformulier in. Wij sluiten hiervoor ook graag een bruikleenovereenkomst af. Neem gerust eens contact op met de deskundige groen via ruimte@torhout.be.

Neem zeker ook het reglement deel 3 eens door.