Aanleg van een groenslinger

Heb je graag meer groen in de buurt? Misschien kan een geveltuin je ook wel bekoren, of weet je de eigenaar van een onbebouwd perceel waar een tijdelijke straattuin heel mooi zou passen wel te overtuigen.

Wat is een groenslinger?

Een groenslinger start, net als een geveltuin, wanneer langs het voetpad, onmiddellijk tegen de gevel, een tegel weggenomen wordt en een klimplant in de plaats komt. Als je overbuur hetzelfde doet en beide met een kabel verbonden worden, kunnen de klimplanten langs de kabel dwars over de straat groeien. Een groenslinger dus!

Ook smalle straten kunnen zo een groene inkleding krijgen.

Voordelen van een groenslinger?

Klimplanten zijn een groene verzekering voor het gezond houden van huis, straat en stad! Hieronder alvast enkele van de talloze voordelen op een rijtje:

  • Een groenslinger zuivert de stadslucht van giftige stoffen en rondwaaiend fijn stof;
  • Een groenslinger brengt kleur in de straat;
  • Een groenslinger is goed voor de biodiversiteit;
  • Een groenslinger zorgt ervoor dat de huisgevels een natuurlijk isolatielaagje krijgen: ze voorkomen opwarming in de zomer en beschermen tegen afkoeling in de winter.
  • Een groenslinger zorgt voor een goede band met je overbuur waarbij je altijd weet over wat spreken!

Voorwaarden voor de realisatie van een groenslinger?

  • Er moet een vlotte doorgang van minimum 1,20 meter blijven voor voetgangers.
  • De tuin moet aangeplant worden binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.
  • Er moet goedkeuring zijn van je overbuur.

Geïnteresseerd?

Spreek dan zeker eens met je overbuur en vraag daarna toelating aan via het aanvraagformulier groenslinger. Ben je zelf geen eigenaar van het gebouw? Dan moet ook de modelovereenkomst groenslinger ondertekend worden.

Wij zorgen voor het plaatsen van alle kabels en staan later ook in voor het onderhoud van de klimplant.

Neem zeker ook het reglement deel 2 eens door.