Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u een regenwaterput installeert.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker. Vink achtereenvolgens aan: 'energie en water besparen', 'water', 'hemelwaterput'.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Bedrag

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.