Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Meer info

De wet voorziet in 15 toegestane afwijkingen per jaar in het kader van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, geldig voor het ganse grondgebied. In geen geval kunnen er individuele afwijkingen worden toegestaan.

Voor 2021 werden volgende afwijkingen goedgekeurd:

 1. Week van 1 maart 2022 tot en met 7 maart 2022
 2. Week van 14 juni 2022 tot en met 20 juni 2022
 3. Week van 28 juni 2022 tot en met 4 juli 2022
 4. Week van 30 augustus 2022 tot en met 5 september 2022
 5. Week van 27 september 2022 tot en met 3 oktober 2022
 6. Week van 1 november 2022 tot en met 7 november 2022
 7. Week van 15 november 2022 tot en met 21 november 2022
 8. Week van 29 november 2022 tot en met 5 december 2022
 9. Week van 6 december 2022 tot en met 12 december 2022
 10. Week van 13 december 2022 tot en met 19 december 2022
 11. Week van 20 december 2022 tot en met 26 december 2022
 12. Week van 27 december 2022 tot en met 2 januari 2023