Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Meer info

De wet voorziet in 15 toegestane afwijkingen per jaar in het kader van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, geldig voor het ganse grondgebied. In geen geval kunnen er individuele afwijkingen worden toegestaan.

 Voor 2024 werden volgende afwijkingen goedgekeurd:

 1. Week van 27 februari 2024 tot en met 4 maart 2024
 2. Week van 11 juni 2024 tot en met 17 juni 2024
 3. Week van 18 juni 2024 tot en met 24 juni 204
 4. Week van 25 juni 2024 tot en met 1 juli 2024
 5. Week van 27 augustus 2024 tot en met 2 september 2024
 6. Week van 1 oktober 2024 tot en met 7 oktober 2024
 7. Week van 29 oktober 2024 tot en met 4 november 2024
 8. Week van 12 november 2024 tot en met 18 november 2024
 9. Week van 19 november 2024 tot en met 25 november 2024
 10. Week van 26 november 2024 tot en met 2 december 2024
 11. Week van 3 december 2024 tot en met 9 december 2024
 12. Week van 10 december 2024 tot en met 16 december 2024
 13. Week van 17 december 2024 tot en met 23 december 2024
 14. Week van 24 december 2024 tot en met 30 december 2024
 15. Week van 31 december 2024 tot en met 6 januari 2025