Huur een deelfiets

Deelfietsen lokaal bestuur

 • Bij het lokaal bestuur Torhout kunnen 4 elektrische damesfietsen en 1 elektrische bakfiets gehuurd worden.
 • De fietsen kunnen gereserveerd en gehuurd worden via de webshop onder het tabblad 'verhuur'.
 • Na reservatie en betaling van het huurbedrag ontvang je een reservatiebewijs en kan de sleutel van de fiets tijdens de openingsuren van het stadskantoor afgehaald worden aan het onthaal van het stadskantoor.
 • De fietsen staan gestald in de berging onderaan de helling naar de garage aan het stadskantoor, Aartrijkestraat 11/b. Met een badge die afgeleverd wordt bij de sleutel van de fiets kan de deur van de berging geopend worden.

Reserveer hier je deelfiets

Procedure afhalen en terugbrengen

 • Ophalen sleutel fiets en badge deur berging tijdens openingsuren onthaal
 • Openen deur berging met badge
 • Selecteren gehuurde fiets
 • Fiets ontsluiten met sleutel en losmaken van elektrisch net en muurbevestiging
 • Axa-slot meenemen om onderweg fiets vast te maken bij niet gebruik
 • Controle van de fiets op eventuele schade
 • Doorgeven van schade aan de fiets voor vertrek via meldingsformulier gekoppeld aan QR-code in de berging en op de fiets
 • Fiets tijdens gebruik altijd afsluiten en vastmaken met axa-ketting bij niet gebruik
 • Fiets terugbrengen tijdens openingsuren van onthaal, berging openen met badge
 • Fiets vastmaken aan muurbevestiging+ aansluiten op elektrisch net
 • Eventuele schade na gebruik doorgeven via meldingsformulier gekoppeld aan QR-code in de berging en op de fiets
 • Sleutel en badge afgeven bij onthaal voor einde van de gehuurde periode
 • Bij te laat binnenbrengen van de sleutel worden extra kosten gefactureerd
 • Opletten: de fietsen kunnen niet op zaterdagnamiddag, zondag en buiten de openingsuren van het onthaal binnengebracht worden, hou hier rekening mee met de te reserveren periode van de deelfietsen!

Opmerking bij e-bakfiets:

 • De huurder moet minstens 18 jaar zijn
 • In de bakfiets mogen max 4 kinderen en/of bagage vervoerd worden met een maximaal gewicht van 50 kg per bank

Accessoires: volgende accessoires horen bij de deelfiets en moeten ook telkens teruggebracht worden :

 • Fietscomputer
 • Opbergbox
 • Axa-ketting
 • Fiets(zadel)tasje met inbussleutels
 • Sleutel slot + badge deur berging

Kostprijs huur deelfiets en deelbakfiets

 • e-bike: 10 euro per dag
 • e-bakfiets: 15 euro per dag

Pech onderweg

 • Bel VAB : 078/222 222
 • Vermeld dat het gaat over een fiets van het Lokaal Bestuur Torhout en de naam van de deelfiets
 • VAB zorgt voor een oplossing of thuisgarantie

Melding schade of defect deelfietsen

 • Stel je schade of een defect vast aan één van de deelfietsen voor, tijdens of na de rit?
 • Gebruik het meldingsformulier op de website.
  • De gebruiker is steeds aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de deelfiets en de accessoires.
  • Bij schade aan de fiets die het gevolg is van normaal gebruik, wordt geen kostprijs doorgerekend aan de gebruiker.
  • Schade die ontstaan is als gevolg van het niet nakomen door de gebruiker van zijn verplichtingen als goede huisvader wordt volledig verhaald op de gebruiker.
  • Nodige herstellingen aan de deelfiets worden tijdens of meteen na gebruik doorgegeven via het meldingsformulier en de QR-code op de fiets en in de berging. De gebruiker is niet gemachtigd om zelf herstellingen en/of onderhoud uit te voeren aan de deelfiets, of te laten uitvoeren door derden.
  • Dagelijks worden de fietsen nagekeken en worden de eventuele kosten voor herstelling door schade van de gebruiker aangerekend aan de laatste gebruiker.

Terugbrengen deelfietsen

Kostprijzen bij niet of niet tijdig terug brengen van de fiets naar berging stadskantoor

De deelfietsen dienen na gebruik terug gebracht te worden, aangesloten te worden op het elektriciteitsnet via de bijhorende oplader en terug vergrendeld te worden. Indien de fiets niet binnengebracht wordt op de vastgelegde locatie en binnen de gehuurde periode dan wordt hiervoor een vergoeding aangerekend. De grootte van de vergoeding hangt af van de afstand tot de hub en de tijd tot het overschrijden van de huurperiode:

Afstand tot de berging Bedrag
0 - 500 m 5 euro
501 m - 5 km 15 euro
Meer dan 5 km 50 euro
Niet tijdig terugbrengen 15 euro per dag

Wat bij verlies of diefstal?

De gebruiker is steeds aansprakelijk voor het verlies of diefstal van de fiets of fietsonderdelen.

Bij verlies of diefstal van de deelfiets, dient de gebruiker zich binnen de 24 uur na vaststelling van de diefstal te begeven naar het politiekantoor om aangifte van diefstal te doen. De gebruiker ontvangt een attest van klachtneerlegging of een verhoorblad. Een kopie van dit document wordt de volgende werkdag bezorgd aan het lokaal bestuur Torhout, dienst mobiliteit, Aartrijkestraat 11/b te 8820 Torhout of via mail ruimte@torhout.be.

Elke schade door verlies of diefstal wordt teruggevorderd van de gebruiker.

Bij verlies of diefstal van de fiets wordt een forfaitair bedrag teruggevorderd. Er is sprake van verlies indien de deelfiets niet binnen de 96 uur is teruggevonden:

Soort deelfiets Bedrag
E-bike 1.800,00 euro
E-bakfiets 2.800,00 euro

In geval van verlies van accessoires wordt een forfaitair bedrag per accessoire teruggevorderd:

Accessoire Bedrag
Fietsslot 100,00 euro
Fietsbox 70,00 euro
Fietscomputer 50,00 euro
Fiets(zadel)tasje 20,00 euro

Indien de gebruiker bij verlies of diefstal geen aangifte doet bij de politie, doet het Lokaal Bestuur Torhout aangifte en wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld voor de diefstal van de fiets. De verlieswaarde van de fiets, de bak van de bakfiets of de accessoires worden teruggevorderd van de gebruiker. Er wordt tevens een bijkomende administratieve kost van € 25,00 aangerekend. 

Wat bij een ongeval?

 • Een ongeval wordt meteen gemeld via het meldingsformulier en de QR-code op de fiets of op het telefoonnummer 050 22 11 22
 • Het Lokaal Bestuur Torhout is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schadegevallen bij of naar aanleiding van het gebruik en de huur van de deelfiets.

Reglement deelfietsen

Lees hier het reglement na.