Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) vormt het ruimtelijk beleid voor de gemeente in de toekomst. Het is een ruimtelijke visie over welk ruimtelijk beleid de gemeente de volgende jaren zal voeren inzake de open ruimte, het woonbeleid, de ruimte voor bedrijven en recreatie, de mobiliteit,...

Een GRS bestaat uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

In het informatief gedeelte wordt een analyse gemaakt van de bestaande ruimtelijke structuur en worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten onderzocht.

In het richtinggevend deel wordt de ruimtelijke visie op de ontwikkeling weergegeven. De overheid mag van het richtinggevend deel niet afwijken, behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten.

Het bindend gedeelte met de hierin opgenomen bepalingen dient een dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat die maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan.

Regelgeving

Deel 1: informatief gedeelte

Deel 2: richtinggevend gedeelte en bindende bepalingen