Premie voor ontharding en vergroening

Veel Torhoutse tuinen en opritten liggen vol onnodige verharding die heel eenvoudig omgevormd kan worden tot een levende en waterdoorlatende omgeving.

Welke voordelen heeft ontharden en vergroenen?

 • Minder verharding en meer groen zorgt ervoor dat het hemelwater beter kan infiltreren in de bodem.
 • Er is minder kans op overstroming en tijdens hittedagen zorgt deze groene omgeving voor meer verkoeling.
 • Kortom, het is aangenamer vertoeven in een biodiverse en ontharde stad of tuin.

Premie voor ontharding en vergroening

Met de premie voor ontharding en vergroening wil het lokaal bestuur alle inwoners aansporen om thuis aan de slag te gaan. Enkel samen kunnen we de stad leefbaar houden en de verschillende doelstellingen behalen waarvoor Torhout zich engageerde op vlak van gezondheid, water, groen en klimaat.

Je kan tot wel 500 euro ontvangen om jouw project uit te voeren.

Opgelet: enkel voor nog uit te voeren projecten.

Voorwaarden

 • Premie: 10 euro per m², met een maximum totaalbedrag van 500 euro.
 • Minimale¬†oppervlakte bedraagt 5 m².
 • De aanvrager staat zelf in voor het uitbreken en het aankopen en aanplanten van het groen.
 • De zone moet minstens 10 jaar onthard en vergroend blijven. In deze termijn mag de totale verharde oppervlakte van het perceel niet verhogen.
 • Per adres en per kalenderjaar 1 subsidieaanvraag mogelijk
 • Ontharding in functie van een proces-verbaal of voorwaarde in een vergunning komt niet in aanmerking voor het bekomen van een premie.

Het volledige premiereglement vind je hieronder terug.

Doelgroep

 • Alle eigenaars of huurders/bewoners/gebruikers van verharde buitenruimte rond een particuliere woning op het grondgebied van Torhout kunnen een aanvraag indienen.
 • Huurders/bewoners/ gebruikers dienen over een schriftelijk akkoord van de eigenaar te beschikken.

Procedure

 • De deskundige groen start uw dossier en controleert de aangeleverde informatie. Er volgt een plaatsbezoek voorafgaand aan de ontharding om tips mee te geven en/of foto's te nemen van de bestaande situatie.
 • Volledige en ontvankelijke aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • U krijgt de beslissing toegestuurd via e-mail.
 • Goedkeurde projecten moeten eerst uitgevoerd worden, en de nodige bewijsstukken (foto's) moet u nadien bezorgen aan ruimte@torhout.be .
 • De uitbetaling van de premie gebeurt op rekening van de aanvrager na de controle van de aangeleverde bewijsstukken.

Vraag hier jouw premie aan