Vastgoedinformatie

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de verkoper stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen, voorschriften en andere zaken.

Deze informatie wordt aangeleverd door het lokaal bestuur.

Procedure

Hoe kan je je aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in je eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via e-mail naar ruimte@torhout.be met vermelding van de kadastrale gegevens en/of het adres.

Bedrag

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze stad bedraagt 90 euro per kadastraal perceel.

Het bedrag dienst slechts eenmaal betaald te worden per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

  • De percelen aangrenzend zijn;
  • De percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen;
  • Er maximaal op één perceel een gebouw geregistreerd is.

Meer info

De aflevertermijn voor het vastgoeddossier bedraagt maximum 30 dagen. Vraag dus tijdig de nodige inlichtingen op. Het is niet mogelijk om bepaalde aanvragen met spoed te behandelen.