Onderhoudspremie voor monumenten

De erfgoedpremie, de vroegere onderhoudspremie en restauratiepremie dient voor kleinere onderhoudswerken aan een gebouw of een groep gebouwen, aan een maalvaardige molen of een monument zonder economisch nut, gelegen in het Vlaamse Gewest, maar ook voor een waardevol interieur van een monument.

'Onderhoud’ betekent kleinere werken zoals het onderhoud van gevels, dak, dakgoot, het bestrijden van houtworm of schimmel, het herstel van houten schrijnwerk zoals ramen en deuren, e.a. Niet alleen werken, maar ook stabiliteitsonderzoek en materiaaltechnisch onderzoek komen in aanmerking voor de premie. Daarnaast kan u voor uw monument met een waardevol interieur een afzonderlijke onderhoudspremie aanvragen.

Meer informatie over de erfgoedpremie vindt u op de website van onroerend erfgoed.

Voorwaarden

  • Het monument moet in het Vlaamse Gewest liggen.
  • De kostenraming van de werken bedraagt minstens 1.000 en maximum 30.000 euro (exclusief btw).

Procedure

U kunt de premie aanvragen met het aanvraagformulier.

Bedrag

Het premiebedrag varieert en bedraagt 40% voor monumenten en 80% voor maalvaardige molens of ZEN-monumenten.