Toelating voor het uitdelen van flyers op markten, evenementen en openbare plaatsen

Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u een toelating nodig.

Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Procedure

U richt een aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen met de datum van en de locatie waar u flyers wil uitdelen.