Bosbeheerplan

Een uitgebreid bosbeheerplan moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. Het omvat gedetailleerde informatie over het bos. De beheerdoelstellingen en de geplande beheerwerken worden duidelijk omschreven zodat uit het beheerplan blijkt of de normen voor duurzaam bosbeheer worden gehaald.