Registratieplicht voor huiskatten

Elke kat moet geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden. Zeker wanneer de kat verkocht of weggeven wordt. De persoon die de kat weggeeft of verhandelt, is hiervoor verantwoordelijk, ook als de kat gratis wordt weggegeven.

Wat zegt de wet?

  • Sinds 1 november 2017 moet elke kat gechipt (geïdentificeerd) en geregistreerd zijn in de centrale databank CatID voor de leeftijd van 12 weken.
  • Een kat mag maar moet geen paspoort hebben. Als je de kat meeneemt naar het buitenland is dit wel verplicht.
  • Als je kat uit het buitenland komt, moet ze binnen de 8 dagen geregistreerd worden in CatID.
  • Je mag geen kat aanschaffen die niet gechipt en geregistreerd is.
  • Je mag geen kat verkopen of (gratis) weggeven die niet gechipt en geregistreerd is. Daarenboven moet je deze kat ook laten castreren of steriliseren.
  • Je bent verantwoordelijke voor de correctheid van de registratiegegevens van je kat.
  • De registratie van je kat is geen eigendomsbewijs.

Uitzonderingen

Voor oudere katten geldt de registratieplicht niet (zie schema). Uiteraard raden we alle katteneigenaars aan om hun dieren te laten chippen en registreren. Wanneer de kat van verantwoordelijke verandert, moet ze wel gechipt en geregistreerd worden in CatID.

Katten geregistreerd voor 1 november 2017

Een kat geregistreerd voor de inwerkingtreding van CatID op 1 november 2017, staat in een private databank zoals IDChips. De kat moet niet opnieuw in CatID geregistreerd worden behalve wanneer de kat van verantwoordelijke verandert zoals bij verkoop of adoptie. Als de verantwoordelijke verhuist, moet hij/zij de gegevens in de andere databank laten aanpassen. Een bijkomende registratie in CatID is toegelaten.

Identificatie van je kat

Elke kat moet geïdentificeerd zijn met een chip. Vandaar dat men ook spreekt van ‘chippen’. Enkel de dierenarts mag de kat chippen. Hij/zij plaatst de chip onderhuids aan de linkerkant van de hals. In uitzonderlijke situaties wordt de chip rechts geplaatst. Het chipnummer bestaat uit 15 cijfers en kan enkel met een chiplezer worden gelezen.

Registratie van je kat

De dierenarts registreert het chipnummer in de centrale databank CatID samen met de kenmerken van het dier: ras, geboortedatum, geslacht en met de gegevens van de verantwoordelijke (naam, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer en eventueel mailadres). Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Met je elektronische identiteitskaart heb je inzage in het dossier van je kat en kan je jouw contactgegevens aanpassen. Omwille van de GDPR-regelgeving staan sinds 1 mei 2021 de gegevens niet meer zichtbaar op de website tenzij je hiervoor de toelating geeft. Om toelating te geven open je het dossier van je kat. Je doet dat door het chipnummer van je kat in te geven in CatID en in te loggen met je elektronische identiteitskaart.

De registratiegegevens aanpassen

Om je kat terug te vinden als ze verloren loopt, is het belangrijk dat de registratiegegevens correct zijn. Voor katten geregistreerd in private databanken, moet je veranderingen doorgeven aan deze databank. Voor katten geregistreerd in CatID kan je dit zelf aanpassen of door je dierenarts laten corrigeren.
  • Als je adres of telefoonnummer verandert, kan je de gegevens zelf aanpassen of door je dierenarts laten corrigeren.
  • Als je kat van verantwoordelijke verandert, moet je de gegevens aanpassen. Opgelet: als de nieuwe verantwoordelijke in het buitenland woont, moet je enkel de status aanpassen naar ‘geëxporteerd’.
  • Als je kat overleden, vermist of gestolen is, kan je dit registeren in CatID. De status van de kat houdt in: verloren, gestolen, overleden of geëxporteerd.

Lees hier meer over de registratieplicht voor huiskatten

Surf hier naar de databank CatID