Zwerfdieren

Problemen met zwerfdieren of een vraag? Contacteer dienst Milieu (050 22 11 39 of ruimte@torhout.be ).

Voor noodgevallen buiten de kantooruren contacteer je de Lokale Politie Kouter (050 23 18 60), het Blauwe Kruis Brugge (050 32 09 66) of de lokale dierenarts van wacht. Voor wilde dieren en vogels contacteer je het VOC Beernem (050 79 09 59).

Jaarlijks belanden duizenden dieren op straat. Eén derde hiervan is achtergelaten door de eigenaar. Niet enkel honden en katten, maar ook knaagdieren, vogels en ander pluimvee behoren tot de ongelukkigen. Mensen denken soms dat dieren zich wel redden op straat of in het stadspark, maar een tam konijn heeft niet dezelfde instincten als zijn wilde neef. Andere gedumpte huisdieren zorgen dan weer voor overlast wanneer ze op zoek gaan naar voedsel of een geschikte schuilplaats.

Het Lokaal Bestuur Torhout heeft samenwerkingsovereenkomst met het Blauwe Kruis Brugge om dieren een tweede kans te geven. 

Rondzwervende huisdieren, zwerfkatten en huisdieren in een crisissituatie worden nu door hen behandeld.

  • Elk rondzwervend huisdier wordt door het Blauwe Kruis Brugge opgehaald en indien nodig behandeld bij verwondingen.
  • Huisdieren die door een crisissituatie niet meer bij hun huidige eigenaar(s) kunnen verblijven, kunnen opgevangen worden door het Blauwe Kruis Brugge.
  • Zwerfkatten worden gevangen en behandeld door het Blauwe Kruis Brugge. Na behandeling worden de katten terug uitgezet op de vangplaats.


Dump nooit dieren, dit is dierenmishandeling!


Zoek naar een diervriendelijke oplossing zoals een nieuwe thuis of een asiel. Ook voor knaagdieren, hanen en kippen en siervogels zijn er gespecialiseerde asielen. Meer informatie te bekomen bij dienst Milieu.

Zwerfkatten

Sterilisatie of castratie is de beste en meest diervriendelijke oplossing om een ware zwerfkattenexplosie tegen te gaan. Daarom is het steriliseren en castreren van onze huiskatten wettelijk verplicht. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal zwerfkatten drastisch afneemt en asielen niet overstelpt worden met nieuwe aanvragen. Meer informatie, klik hier.

Het lokaal bestuur beschikte reeds over een uitgeschreven zwerfkattenbeleid, en stuurde dit nog wat bij:

  • Vangacties worden na het ontvangen van een melding uitgevoerd door het Blauwe Kruis Brugge. Tamme volwassen katten en kittens worden aangeboden voor adoptie in het asiel. Niet-socialiseerbare dieren worden wettelijk in orde gebracht en opnieuw uitgezet op de vangplaats.
  • Een lokale vrijwilliger-coördinator is aangesteld om de stad te ondersteunen.
  • Elke melding van de gemeente, lokale of federale politie wordt onmiddellijk behandeld door het Blauwe Kruis Brugge. Zij zorgen voor een permanentiedienst (24/7).
  • Voederpasjes worden door het lokaal bestuur uitgereikt aan inwoners die lokale zwerfkatten voederen en verzorgen. Opgelet! Voederen van zwerfkatten zonder officiële toelating is verboden. 

Het leven van een zwerfkat is loodzwaar en veel dieren sterven aan ziektes of ontbering. Het is belangrijk om meteen in te grijpen zodat verder dierenleed vermeden kan worden. Zieke dieren, zwangere kattinnen en kittens worden voorgenomen als hoogdringend. 

Vangactie zwerfkatten aanvragen Klik hier

Geplande vangacties

  • Momenteel geen lopende vangacties