Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Minder dan 12 keer per jaar

Voor het occasioneel spelen van elektronisch versterkte muziek, d.w.z. minder dan 12 keer per jaar en luider dan 85 dB(A) is een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen verplicht.

Per activiteit dient schriftelijk (mail of brief) een toelating te worden gevraagd met vermelding van volgende gegevens:

  • naam, adres en telefoon van de aanvrager/verantwoordelijke
  • datum waarop de muziekactiviteit plaatsvindt
  • begin- en einduur
  • adres muziekactiviteit
  • reden muziekactiviteit (verjaardagsfeest, fuif,...)
  • verwacht aantal deelnemers
  • gewenste aantal decibels (let wel: mag niet hoger zijn dan 95 dBA)

Meer dan 12 keer per jaar

Organiseer je de muziekactiviteit meer dan 12 keer per jaar en bedraagt het geluidsniveau nooit meer dan 95 dB(A), dan moet bij het college van burgemeester en schepenen een melding worden ingediend voor een 'ingedeelde inrichting klasse 3'

Voor meer dan 12 keer per jaar en luider dan 95 dB(A) maar stiller dan 100 dB(A) moet je bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag indienen om een 'ingedeelde inrichting klasse 2' te worden.

Bovenstaande regelingen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in en zaal of een tent, muziek in een fitneszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of een grote zaal, een festival in openlucht, ...

Wanneer het geluidsniveau altijd stiller is dan 85 dB(A) hoef je niets aan te vragen of te doen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.