Barbecuezones op openbaar domein

Locaties barbecuezones

Zowel centraal in het stadscentrum, als op de wijken werden barbecuezones vastgelegd. De locaties waar gebarbecued mag worden zijn aangeduid met een informatiebord en kan je ook terugvinden op onderstaande kaart.

Barbecueseizoen

Het barbecueseizoen op openbaar domein start op 1 april en eindigt op 1 oktober.

Om de geluidshinder voor omwonenden te beperken wordt gevraagd om het begin- en einduur te respecteren. Dit loopt van 11 tot 22 uur.

Bij langdurige droogte of brandgevaar kan er een verbod op barbecueën uitgeroepen worden.

Barbecuereglement

Check zeker het reglement vooraleer je de barbecue aansteekt in een van de barbecuezones. 

Tips bij het barbecueën

In de verschillende aangeduide zones kan je genieten van een gezellige barbecue. Hou bij het barbecueën rekening met deze tips.

  • Kies de locatie van je barbecuetoestel nauwkeurig. Ver van brandbaar materiaal, op een stevige ondergrond.
  • Let op de wind en zorg dat niemand last heeft van de rook.
  • Gebruik houtskool en reukloze aanmaakblokjes. Gebruik zeker geen vloeibare brandversnellers of sprokkelhout!
  • Blijf bij het vuur tot het volledig is uitgedoofd. Zorg voor een blusapparaat of voldoende water.
  • Zorg steeds voor een mobiel telefoontoestel om de hulpdiensten te verwittigen. Bij nood bel het nummer 112.