Bosgebruik

Torhout het hart van het Houtland is een bosrijke omgeving met drie grote bossen, Wijnendalebos, Domein d'Aertrycke en Groenhovebos.

Op deze bossen en zowel op de openbare als privé gedeelten is het Bosdecreet van toepassing en een toegankelijkheidsreglement. Voor individuele wandelaars zijn de meeste dreven toegankelijk, zoals ter plaatse met de officiële borden kenbaar gemaakt. Voor wandelaars in wedstrijdverband en voor allerhande sport- en andere activiteiten gelden echter vastgelegde procedures om toelating te bekomen. Voorbeelden: mountainbiketochten, fakkeltochten, spelactiviteiten buiten het speelbos,…

Wij geven je graag een overzicht van hoe je de toelating moet aanvragen: voor alle overheden geldt steeds dat je een dossier moet indienen waarin zijn opgenomen: naam van de club/vereniging, coördinaten verantwoordelijke(n), datum en uur van de activiteit + plan. Dien ook tijdig je aanvraag in, liefst minstens één maand voor de activiteit plaatsgrijpt.

Voorwaarden

 • Er wordt benadrukt dat voor het rijden op private stukjes bosgrond het niet volstaat om toelating te krijgen van de boseigenaar. Er moet ook steeds toelating worden bekomen van het Agentschap voor Natuur en Bos te Brugge. In principe wordt dit niet toegestaan in Groenhovebos.
 • Het mountainbiken is verboden in stedelijke groenzones op onverharde paden of op verharde paden die normaal niet bedoeld zijn voor fietsverkeer.

Procedure

 • Wijnendalebos
  Het openbaar gedeelte is eigendom van het Vlaams Gewest (domeinbos). Het gebruik van alle dreven en/of het bos moet rechtstreeks aangevraagd worden bij: - Agentschap voor Natuur en Bos Zandstraat 255 bus 3 8200 Sint-Andries
 • Domein d'Aertrycke
  Dit bos van 30 ha wordt beheerd door de Provincie West-Vlaanderen. Aanvragen gebeuren ook rechtstreeks: Provinciebestuur West-Vlaanderen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries - www.west-vlaanderen.be/domeinen/activiteit-organiseren 
 • Groenhovebos
  Het openbaar gedeelte is eigendom van Lokaal Bestuur Torhout.
  • Individuele ruiters moeten steeds aan de rechterkant blijven van de Torendreef en Regenbeekweg (ook bij terugkeer uit het bos!) De andere dreven zijn verboden. Individuele mountainbikers zijn alleen toegelaten in de Torendreef en de Regenbeekweg en niet op zondagnamiddag. Alle andere dreven blijven verboden, alsook in het bos zelf rijden. Activiteiten in groepsverband dienen minstens 4 weken vooraf aangevraagd worden aan: College van Burgemeester en Schepenen Stadskantoor, Aartrijkestraat 11 B, 8820 Torhout
  • Deze aanvragen moeten door het lokaal bestuur vooraf voor advies worden overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos te Brugge (ANB). Bij positief advies kunnen voorwaarden worden opgelegd, die door het college worden opgenomen in de uiteindelijke toelating. Het is dus van belang ruim voor de activiteit uw aanvraag in te dienen.
 • De Warande
  In het domein De Warande is een vast mountainbike parcours uitgestippeld. Van dit parcours mag niet worden afgeweken. Aanvragen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Stadskantoor Aartrijkestraat 11/b 8820 Torhout.