Ventilus

De komende jaren wordt steeds meer ingezet op hernieuwbare energie. De bouw van nieuwe windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee is voorzien. En ook aan land zal de energieproductie steeds toenemen. Om al die extra hernieuwbare energie aan de kust tot bij de verbruikers te krijgen willen Elia en de Vlaamse overheid het West-Vlaamse hoogspanningsnetwerk uitbreiden. Dit project kreeg de naam Ventilus. Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Het tracé van Ventilus loopt ook over het grondgebied van Torhout, waar het weliswaar ondergronds wordt aangelegd door middel van kabels.

Meer info op de site van Elia 

Meer info over dit project van de Vlaamse overheid