Gemeentelijke parkeerkaarten

Soms moeten voertuigen langere tijd geparkeerd kunnen worden in een zone waar parkeerduurbeperkingen gelden. Om aan deze noodzaak tegemoet te kunnen komen heeft de gemeente volgende gemeentelijke parkeerkaarten ingevoerd:

 • de gemeentelijke parkeerkaart voor medici
 • de gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen
 • de gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers
 • de gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen voor autodelen

Deze kaarten hebben elk een specifiek doel en dus ook een specifieke kostprijs.

Procedure

 • Ben je huisarts, kinesist of thuisverpleegkundige, dan kun je een parkeerkaart voor medici aanvragen. De parkeerkaart voor medici laat je toe zonder beperkingen op de parkeerduur kosteloos te parkeren in alle zones met parkeerduur beperkingen. De kaart kost 15 euro. 
   
 • Als huisarts kan je naast een gemeentelijke parkeerkaart voor medici, ook opteren voor de gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen.
  Behalve dat je met de kaart zonder beperkingen op de parkeerduur kosteloos kunt parkeren in alle zones met parkeerduur beperkingen, kun je als houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen tevens gebruik maken van voorbehouden parkeerplaatsen.
  In het stadscentrum zijn er 2, meer bepaald:
  - in de Aartrijkestraat nabij de ingang van het rusthuis Sint-Augustinus
  - in de Zuidstraat t.h.v. huisnr. 39.
  De voorbehouden parkeerplaatsen zijn omrand met een groene band en aangeduid met specifieke verkeersborden. Op het wegdek is een pictogram aangebracht.
  De gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsen kost 30 euro.

 • Geregistreerde aannemers (zelfstandig of onder firmanaam) die regelmatig werken moeten uitvoeren in de zones met parkeerduurbeperkingen kunnen één of meer aannemerskaarten aanschaffen. Met een aannemerskaart kun je zonder beperkingen op de parkeerduur kosteloos parkeren in alle zones waar beperkingen op het gebied van parkeerduur van toepassing zijn. De kaart heeft een geldigheidstermijn van 3, 6 of 12 maand en kost respectievelijk 100, 175 of 300 euro. In principe moet de kaart minstens 3 dagen op voorhand aangevraagd worden maar voor dringende gevallen kan dit ook de dag zelf (behalve de zaterdag). 

 • Er kan een parkeerkaart voor voertuigen voor autodelen aangevraagd worden. De parkeerkaart laat je toe zonder beperkingen op de parkeerduur kosteloos te parkeren in alle zones met parkeerduur beperkingen. De kaart kost 15 euro. 

Wat meebrengen

Bij de aanvraag moet je in het bezit zijn van je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Ingeval de kaart wordt aangevraagd voor een bedrijfsvoertuig of leasingwagen moet je bij de aanvraag tevens een attest van bestendig gebruik afgeleverd door de werkgever of leasingmaatschappij voorleggen.

 • Medici / huisartsen moeten een bewijs mee hebben dat ze tot de doelgroep behoren (diploma, RSZ-attest,...)
 • Aannemers moeten een bewijs mee hebben dat ze als aannemer geregistreerd zijn
 • Autodelers moeten een bewijs mee hebben dat ze tot de doelgroep behoren (ingeschreven bij een erkende autodeelorganisatie)