Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking mogen overal in Torhout gratis en onbeperkt parkeren, uitgezonderd op de Shop & Go-plaatsen en de parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrisch laden of deelmobiliteit.

Op deze plaatsen moeten houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking ook de regels van deze parkeerregeling volgen zoals:

 • Maximum 30 minuten parkeren op een Shop & Go-plaats.
 • Enkel parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor elektrisch laden als u beschikt over een elektrisch voertuig en dit enkel voor de duur van het laden.
 • Op de parkeerplaatsen voorbehouden voor deelmobiliteit enkel parkeren als u rijdt met een voertuig dat aangesloten is bij een organisatie die instaat voor deelmobiliteit.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’
 • u een verminderde graad van zelfredzaamheid heeft met minstens 12 punten
 • voor kinderen: op basis van het attest Opgroeien/Iriscare/Aviq; 6 punten op de eerste pijler of 2 punten op de categorie 2.3 verplaatsing
 • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het RIZIV of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
 • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt aan de onderste ledematen
 • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet u een aanvraag opstarten via de online app MyHandicap. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart met PIN code en kaartlezer nodig, of de ITSME app.
 • Als u deze aanvraag niet zelf kan doen, kan u steeds terecht voor hulp bij uw mutualiteit, gemeente of Sociaal Huis (OCMW).
 • Indien u niet terecht kan bij uw mutualiteit of gemeente, kan u altijd een afspraak maken met één van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten.
 • Wanneer de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan of u recht heeft op de parkeerkaart. Hiertoe zal bijkomende informatie gevraagd worden aan uw behandelende arts.
 • Mogelijks zal u een uitnodigingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij één van onze artsen/medische evaluatoren.
 • Indien u recht heeft op de parkeerkaart ontvangt u deze per post.

Voor informatie of vragen hieromtrent kan u terecht in het Sociaal Huis. U kan ons steeds per mail contacteren (sociaal.huis@torhout.be), telefonisch via 050 22 12 33 of een afspraak maken aan het onthaal.

Wat meebrengen

 • Attest RIZIV
 • Voor kinderen: attest Opgroeien/Iriscare/Aviq