Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking mogen overal in Torhout gratis en onbeperkt parkeren, uitgezonderd op de Shop & Go-plaatsen en de parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrisch laden of deelmobiliteit.

Op deze plaatsen moeten houders van een parkeerkaart voor personen met een beperking ook de regels van deze parkeerregeling volgen zoals:

  • Maximum 30 minuten parkeren op een Shop & Go-plaats.
  • Enkel parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor elektrisch laden als u beschikt over een elektrisch voertuig en dit enkel voor de duur van het laden.
  • Op de parkeerplaatsen voorbehouden voor deelmobiliteit enkel parkeren als u rijdt met een voertuig dat aangesloten is bij een organisatie die instaat voor deelmobiliteit.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen)
  • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Als uw kaart beschadigd is, stuur ze dan naar ons op zodra u de nieuwe kaart heeft ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden.

Voor informatie of vragen hieromtrent kan u terecht in het Sociaal Huis. U kan ons steeds per mail contacteren (sociaal.huis@torhout.be), telefonisch via 050 22 12 33 of een afspraak maken aan het onthaal.