Aanpassingen openbaar domein (verlagen voetpad, aanleg oprit, ..)

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, de aanleg van een 2de oprit of het verleggen van een bestaande oprit naar een andere locatie op het perceel, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat je jouw woning of garage vlot kunt bereiken.

Voorbeelden van aanpassingen zijn:

  • het verharden van een oprit;
  • het verlagen/verhogen van het voetpad;
  • het verplaatsen van een verkeersbord, verlichtingspaal of elektriciteitskastje;
  • ...

Zo'n aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf uitvoeren. Vraag dit aan bij het lokaal bestuur.

Let wel: voor sommige van bovenstaande private aanpassingen heb je een omgevingsvergunning nodig voor de aanpassingen aan het openbaar domein kunnen worden uitgevoerd.

Procedure

Dien je aanvraag schriftelijk of via e-mail (ruimte@torhout.be) in. De werken worden uitgevoerd na ontvangst en goedkeuring van de offerte.

Bedrag

Jij betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Verkavelaars/bouwpromotoren

Voor aanpassingen aan het openbaar domein kan je zelf geen offerte opvragen. De werken moeten uitgevoerd worden door een erkend aannemer, onder toezicht van de dienst openbare werken en de technische dienst. Voor de werken is een signalisatievergunning en KLIP-aanvraag verplicht. 

De werken worden gemeld via ruimte@torhout.be, waarna toezicht kan worden gehouden op de aanleg in goede praktijk.