Volkstuintjes

Vlaanderen is een dichtbevolkte regio. De ruimte is schaars en wordt geclaimd door diverse activiteiten. Toch duiken er nog hier en daar braakliggende terreinen op waar jaren niets mee gebeurt omwille van de meest uiteenlopende redenen.

Unieke locaties voor volkstuinparken!

De Vlaamse regering heeft dan ook sinds 2013 de aanleg aangemoedigd door het verlenen van subsidies (15.000 euro per project).

De stad Torhout sprong op de kar en haalde twee goedgekeurde projecten binnen.

Op 9 mei 2015 werden de eerste volkstuintjes in Torhout geopend in de leestuin van de bibliotheek in de Ravenhofstraat: de "Bibvolkstuintjes".

Twaalf percelen zijn inmiddels in gebruik en twee verhoogde kweektafels, toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Op 28 april 2018 werd in de Kasteelstraat een tweede volkstuinpark met twintig percelen geopend: "Den Smallen Entree".

De bedoeling van dit initiatief is mensen meer voeling te laten krijgen met gezonde voeding (geen pesticiden gebruiken) met de eigen productie van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een dynamische levensstijl.

Er wordt tevens gestreefd naar een sociale mix: oud, jong, ervaren en niet-ervaren tuiniers en ook kansengroepen krijgen er hun plaats.

Leden van TuinHier verlenen op regelmatige tijdstippen advies en in de lente en de herfst zijn er vergaderingen van de gebruikers waar in een gezellige sfeer ervaring wordt uitgewisseld.

Meer info

Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje met naam, adres en telefoonnummer naar ruimte@torhout.be. Als er geen perceeltje vrij is kom je op de reservelijst.