Inname openbaar domein

Klik hier om online je inname openbaar domein aan te vragen

Heb je vragen bij het digitaal aanvragen van je inname of heb je een dringende aanvraag? Neem contact op met de dienst Ruimte (Stadskantoor, Aartrijkestraat 11/b) via ruimte@torhout.be of 050 22 11 39. 

Als je bouwt, verbouwt of verhuist neem je soms een deel van de openbare weg in om een verhuiswagen, een container, een steiger, een bouwkraan,... te plaatsen.

Hiervoor moet je een toelating aanvragen.

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens 6 werkdagen vooraf ingediend worden.

Procedure

Je moet de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aanvragen.

Je vraagt deze toelating digitaal aan via deze link.

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

  • Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doe je je aanvraag minstens 6 werkdagen voor de inname? Dan is de vergunningsaanvraag kosteloos.
  • Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld in het belastingsreglement.
  • Doet je je aanvraag laattijdig of laat je het na een aanvraag in te dienen? Dan wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld in het belastingsreglement.