Inname openbaar domein

Heeft uw vragen bij het invullen van de documenten of heeft u een dringende aanvraag voor inname openbaar domein (dringende verhuis bvb…) bel dan 050 22 11 39 of maak dan een afspraak met onze dienst. Klik hier om een afspraak te maken

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Voorwaarden

De aanvraag moet minstens 6 werkdagen vooraf ingediend worden.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Bij gebruik van het openbaar domein bent u verplicht een machtiging aan te vragen. Dit kan via mail signalisatie@torhout.be 

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Duurt de inname maximum 5 kalenderdagen en doet u uw aanvraag minstens 6 werkdagen voorafgaand op de inname, is de vergunningsaanvraag kosteloos.

Bedraagt de duur van de inname meer dan 5 kalenderdagen, dan worden hieraan kosten gerekend volgens de tarieven vermeld op het belastingsreglement.

Doet u uw aanvraag laattijdig of laat u het na een aanvraag in te dienen, wordt een administratieve geldboete aangerekend naarmate de laattijdigheid en/of niet aanvragen van de vergunning, zoals vermeld op het belastingsreglement.