Werken tuin 's Gravenwinkel

Plannen

De 's Gravenwinkeltuin is beschermd door prachtige bomen die een extra voorzichtige aanpak vergen. Met de nodige zorg en het juiste plan van aanpak ondergaat deze tuin een metamorfose. De afdeling Erfgoed ondersteunt het lokaal bestuur bij de opkuis en stemde in met een subsidiebedrag van 38.807,26 euro. De beschermde bomen worden behouden, de 'kotjes' en exotische planten verdwijnen. De hoge haag die rond het park staat, wordt vervangen door een nieuwe groenblijvende lage haag, zodat het park connectie heeft met de omliggende straten.

Betonverhardingen worden uitgebroken en vergroend. De natuurlijke looplijn tussen de Fraeysstraat en het park de Brouckere wordt met een waterdoorlatende verharding in kleischelpen aangelegd. De kasseiwegen rond de monumentale centrale beuk worden herleid tot één hoofdingang. Tuin s' Gravenwinkel moet zo rust en intimiteit uitstralen.

Verloop

April

De werken zijn ondertussen opgestart. Allereerst worden alle oude hokjes afgebroken om de tuin haar oude volume terug te geven. De hoge haag rondom de site werd weggehaald en vervangen door een nieuwe, lage taxushaag. De toegangspaden worden vernieuwd en maken zo de verbinding met de nieuwe brug naar park de Brouckere. Die brug is momenteel in productie en wordt in de loop van mei in het park geïnstallleerd.

Ook hier worden in de tweede week van april de nodige aanplantingen gedaan en nieuwe bomen uitgezet. We kozen voor eenvoudig groenbeheer, met extensievere zones met bloemenwede, bloembollen en vaste planten.