Aanvraag muziekactiviteit

Organiseer je een publiek evenement met elektronische versterkte muziek? Dan moet je de geluidsnormen naleven.

Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen? Dan moet je een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Minder dan 12 keer per jaar

Voor het occasioneel spelen van elektronisch versterkte muziek, dit wil zeggen minder dan 12 keer per jaar en luider dan 85 dB(A) is een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen verplicht. Die vraag je aan via het evenementenloket.

Ga naar het evenementenloket

Meer dan 12 keer per jaar

Organiseer je de muziekactiviteit meer dan 12 keer per jaar en bedraagt het geluidsniveau nooit meer dan 95 dB(A)? Dan moet bij het college van burgemeester en schepenen een melding omgevingsproject worden ingediend voor een 'ingedeelde inrichting klasse 3'.

Voor meer dan 12 keer per jaar en luider dan 95 dB(A) maar stiller dan 100 dB(A) moet je bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag omgevingsvergunning indienen om een 'ingedeelde inrichting klasse 2' te worden.

Bovenstaande regelingen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in en zaal of een tent, muziek in een fitneszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of een grote zaal, een festival in openlucht...

Ga naar het omgevingsloket

Geen vergunning nodig

Er is geen vergunning nodig voor:

  • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (zoals een fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest... zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving.
  • Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.
  • Wanneer het geluidsniveau altijd stiller is dan 85 dB(A) hoef je niets aan te vragen of te doen. Dit is achtergrondmuziek.

Opgelet

  • Iedereen moet zich steeds houden aan de geldende normen voor omgevingsgeluid, ook al heb je geen vergunning nodig. Dit wil zeggen dat er geen luidruchtige activiteiten mogen georganiseerd worden tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Ook buiten deze uren moet hinder naar de omgeving vermeden worden.
  • Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (zoals een jazzcombo, een semi-akoestische set...).

Melden geluidshinder

Met klachten over geluidshinder kan je terecht bij de lokale politie.