Klimaatplan Torhout 2030

Het Lokaal Bestuur Torhout lanceert in juni het Klimaatplan Torhout 2030. Dit plan vormt voor de komende jaren de leidraad om ook in Torhout mee de klimaatdoelstellingen te behalen. Het doel is om Torhout te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering.

Concreet bevat het lokale en regionale acties gebaseerd op voorstellen van experten, inwoners en adviesraden. Samen moeten ze zorgen voor meer wooncomfort, meer leefbaarheid, lagere energiefacturen, meer groen en biodiversiteit, meer lokale jobs voor onze inwoners en nieuwe opportuniteiten voor onze bedrijven.

Het plan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van januari 2023 en wordt volop uitgerold. Het kwam tot stand in samenwerking met 9 steden en gemeenten van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord- West-Vlaanderen die samenwerken rond klimaat en het Burgemeestersconvenant.

Verschillende thema’s in het klimaatplan

Het klimaatbeleidsplan is opgesplitst in verschillende thema’s. Daarbij formuleren we acties die we als bestuur uitvoeren (lokaal), samen met andere steden en gemeenten (regionaal), maar ook acties waar jij aan kan bijdragen.

Mitigatie

Het tegengaan of beperken van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Belangrijke broeikasgassen zijn CO2, methaan en lachgas.

 • Gemeente als organisatie: gemeentelijk patrimonium
 • Gemeente als organisatie: gemeentelijke openbare verlichting
 • Gemeente als organisatie: eigen vloot en mobiliteit
 • Wonen
 • Mobiliteit
 • Landbouw
 • Industrie (niet-ETS) en bedrijvigheid
 • Tertiaire sector
 • Lokale energieproductie

Adaptatie

Aanpassen van ons gedrag en de omgeving aan de reeds zichtbare gevolgen van klimaatverandering. Voorbereiden op de toekomstige gevolgen.

 • Water
 • Blauw-Groen netwerk
 • Erosie
 • Hitte

Klimaatpraat: brochure op maat van Torhout

In deze brochure ontdek je de inhoud van het klimaatplan. Je vindt er meteen ook concrete acties waarmee je zelf aan de slag kan.

 • Samen voor zuiniger, slimmer en groener energieverbruik
 • Ruimte maken voor (hemel)water
 • Natuur: goed voor je gezondheid
 • Mobiliteit op mensenmaat

Lees hier de klimaatbrochure

Lees hier het Klimaatplan Torhout 2030

Torhoutse acties

Een overzicht van alle Torhoutse acties vind je binnenkort hier terug.