Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van het lokaal bestuur Torhout is een strategisch beleidsdocument. Het beschrijft de visie van de stad op de mobiliteit en zet de acties met betrekking tot verkeer en mobiliteit uit voor de komende periode.

De gemeente keurde het plan definitief goed op 30 januari 2017.