Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie is een extra premie op de verbeterings- en aanpassingspremie van het Vlaamse Gewest.

Procedure

De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie wordt uitbetaald aan de gerechtigde middels een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen op voorlegging van een aanvraagformulier V.PREM en een kopie van de berekeningsnota van het Vlaamse Gewest.

Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst is vastgesteld op 25% van de toegekende premie van het Vlaamse Gewest.