Zoneringsplan

Aansluiten op de riolering of zelf zuiveren? Die keuze is vastgelegd op het zoneringsplan van je gemeente. Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen.

Meer info vind je bij de Vlaamse Milieumaatschappij