Rondleiding recyclagepark

De milieuambtenaar geeft uitleg over de verschillende afvalstromen, welk soort afval, in welke containers ze thuishoren, waar het naartoe gaat en hoe het eventueel hergebruikt wordt. De leerlingen mogen zelf afval meebrengen om te sorteren op het recyclagepark.

Procedure

Datum en uur zijn op aanvraag.

De rondleiding gaat door op het Recyclagepark in de Atelierstraat 21 te Torhout en duurt ongeveer 1 uur. Het maximum aantal leerlingen per rondleiding is 1 klas.

Bedrag

De rondleiding is gratis voor de Torhoutse scholen.