Bouwmeester Scan

De Bouwmeester Scan is een tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld, voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik.

Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de stad of gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan.

Het doel is om zo steden en gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Dit is een onafhankelijk rapport dat aan de stad of gemeente wordt aangeleverd als aanbeveling.

Bouwmeester Scan voor Torhout

Voor Torhout werd de Bouwmeester Scan eind mei 2020 afgeleverd.

Hieronder vind je het volledige eindrapport en de presentatie die op 5 oktober 2020 werd gegeven aan de adviesraden en de gemeenteraadsleden.

Heb je opmerkingen of vragen?

Bezorg ze voor 30 november 2020 aan ruimte@torhout.be.

Alle input die we ontvangen wordt gebundeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening die plaatsvindt op 7 december.

Hoe ziet het vervolg eruit?

In het voorjaar 2021 zullen er knopen worden doorgehakt binnen het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Daarna wordt er een concrete planning opgemaakt.