Omgaan met asbest

Herkennen en verwijderen

Veilig omgaan met en het verwijderen van asbest is belangrijk voor onze gezondheid en het leefmilieu.

Asbest herkennen in en rondom je woning, of zelf in de bodem, is de eerste stap. Als je weet dat je huis of gebouw asbest bevat, stel je je wellicht de vraag of dat nu verwijderd moet worden, en op welke manier dat op een veilige manier kan. In bepaalde gevallen is er zelfs een verwijderingsplicht. Met een actief asbestafbouwbeleid streven we naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040.

Maar het is niet om het even wie het asbest verwijdert. Bovendien moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen worden bij het verwijderen van asbesttoepassingen.

Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom maatregelen aan om particulieren, ondernemingen, lokale besturen, en verschillende andere specifieke doelgroepen te ondersteunen.

Meer info en antwoorden op deze vragen vind je op OVAM.

Het asbestattest

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

In woningen en gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. 

Lees hier meer over het asbestattest

Asbest naar het recyclagepark

Hechtgebonden asbest moet je verpakt aanleveren op het park. De asbestzakken koop je vooraf aan bij MIROM Roeselare of op het recyclagepark via de betaalzuil.

Breng je asbest onverpakt aan, dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark. Ter plekke zakken aankopen en dan het materiaal ter plaatse verpakken is niet toegestaan.

Wees voorzichtig en lees eerst de veiligheidsinstructies vooraleer je het asbest zelf verwijdert.

Asbest ophaling aan huis

Het lokaal bestuur voorziet in samenwerking met MIROM Roeselare en OVAM ophaling van asbest aan huis.

Inwoners van Torhout kunnen zo aan een voordelig tarief en op een veilige manier golfplaten of leien in asbestcement laten ophalen door afvalintercommunale Mirom.

Opgelet! De wachttijden kunnen oplopen. Vraag dus tijdig je ophaling aan.

Vraag hier je asbest ophaling aan

Ondersteuning asbestverwijdering land- en tuinbouw

De landbouwsector kan opnieuw beroep doen op steun van OVAM voor het verwijderen van asbestdaken. Er werd budget voorzien voor een beperkt aantal locaties, dus er snel bij zijn is de boodschap. Ook gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep komen in aanmerking.

Het protocol asbestveilige landbouw werd gestart in 2021 en is een groot succes. Zo schreven reeds 2673 landbouwers in op het project en werd op vandaag al meer dan 1 m² asbestdaken bij landbouwbedrijven opgehaald.

Meer info? OVAM

Schrijf je hier in