Circulatieplan centrum

Eenrichtingsverkeer op de Markt van de Burg naar de Zuidstraat blijkt na een verkeersstudie een haalbare kaart. Na de tellingen in de stadskern en het simuleren van de verschillende mogelijkheden werden gedetailleerde ontwerpen opgemaakt.

Van inspraak tot Masterplan

Het lokaal bestuur ging niet over één nacht ijs. De voorbije vier jaar gaven bewoners en belangengroepen aan wat volgens hen de noden en uitdagingen waren voor de Torhoutse stadskern. Meer beleving op de Markt, meer groen, zitbanken, plaats om te ontmoeten en te vertoeven, meer plaats voor wandelaars en fietsers, goede bereikbaarheid voor de auto, die echter 'te gast' is in het centrum.

Met die insteken ging het internationale ontwerpteam - een samenwerking tussen LOLA (Rotterdam), LIST (Parijs) en Sweco (Brussel) - aan de slag. In juni 2018 stelden ze het Masterplan aan de inwoners van Torhout voor, een toekomstvisie voor de Torhoutse binnenstad. 

Alle inwoners van Torhout kregen eind juni een folder met de voorstelling van het Masterplan in de bus. Daarin werden de ambities, de 7 verborgen tuinen, een concept van de Markt en de richtlijnen voor de beeldkwaliteit van de architectuur voorgesteld. Ook mobiliteit en parkeren kwamen aan bod. 

Binnen het lokaal bestuur waakte een werkgroep over het proces en nam de stuurgroep waarin alle politieke partijen van de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn stap voor stap alle beslissingen mee.

Principes voor mobiliteit

Voor de mobiliteit vertrekken we vanuit het STOP-principe: eerst Stappers (voetgangers), dan Trappers (fietsers), daarna Openbaar vervoer en tot slot Personenwagens. We willen met andere woorden een stadscentrum meer op maat van de zwakke weggebruiker, waar de auto als gast welkom is. 

Dat betekent bredere voetpaden en meer plaats voor de fietser. Bewoners en bezoekers moeten elke plek en vooral de handels- en horecazaken goed kunnen bereiken en in de buurt kunnen parkeren. Het doorgaand verkeer wordt daarentegen ontmoedigd.

Markt

De herinrichting van de Markt is hierbij van cruciaal belang. Met eenrichtingsverkeer op de Markt en het deels verplaatsen van parkeerplaatsen in de nabije omgeving (op wandelafstand), brengen we de plaats die de auto inneemt van 60% naar 29%. Meer ruimte dus voor fietsers en voetgangers, voor terrassen en evenementen, voor groen, zitplaatsen en water (een fontein). Zo krijgt de Markt ruimte om een kwaliteitsvolle, gezellige verblijfplaats te worden voor de Torhoutenaar en de bezoeker.

Parkeren zal deels langs de eenrichtingsstraat op de Markt mogelijk zijn of in de onmiddellijke omgeving. We zorgen voor voldoende beschikbare parkeerplaatsen voor kortparkeren, voor de handel, voor de horeca en ook voor de bewoners. 

Verkeersstudie

Met het idee van een eenrichtingsstraat van de Burg naar de Zuidstraat, ging het verkeersstudiebureau verder aan de slag. Opmerkingen en bedenkingen van burgers tijdens het participatiemoment werden meegenomen en verwerkt.

De verkeersstudie verwerkte de tellingen tot een verkeersmodel en verschillende mogelijkheden van eenrichting werden op tafel gelegd. Ook het afsluiten van de Markt en het omdraaien van de eenrichting werd gesimuleerd. Circulatie werkt net als de wet van communicerende vaten, wat je op punt A verandert, heeft gevolgen voor punt B. De haalbare scenario's werden steeds verfijnd en opnieuw gesimuleerd. Vandaag ligt een scenario op tafel met een logische, eenvormige en vooral veilige circulatie in de binnenstad.

Het voorstel werd besproken in de verkeerscommissie, de werkgroep, en de stuurgroep met vertegenwoordiging van alle politieke partijen. De keuze van eenrichting van de Burg naar de Zuidstraat kunnen we nu omzetten in een definitief ontwerp. 

Eenrichtingsstraten

De gekozen circulatie gaat van noord naar zuid over de Markt. Zes straten krijgen eenrichtingsverkeer voor auto's: de Zwanestraat, de Markt, de Zuidstraat, het eerste deel van de Rijselstraat tussen Zuidstraat en Kortemarkstraat, de Stationsstraat en een deel van de Hofstraat. Fietsers kunnen overal in beide richtingen fietsen. In de eenrichtingsstraten straten komt ruimte vrij voor ruime toegankelijke voetpaden, een afzonderlijke rijstrook voor fietsers in tegenrichting, groen en parkeerplaatsen. 

Via dit plan krijgen de invalswegen naar de binnenstad het verkeer evenwichtig binnen. En wie Torhout bezoekt, wordt automatisch naar de parkeerplaatsen aan het station en de buurt van de Markt geleid.