Tijdelijke bewonerskaart bij verhuis

Wil je meer weten over een definitieve bewonerskaart? Klik hier.

Verhuis je naar een zone van betalend parkeren, blauwe zone, bewonerszone of naar een gebied dat volledig ingesloten is door deze zones? Dan kan je een tijdelijke bewonerskaart bij een verhuis naar een zone met parkeerregeling aanvragen. Deze kaart is twee maanden geldig. Hiermee kan je tijdens je verhuis gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij je huis.

Voorwaarden

Om deze tijdelijke bewonerskaart te krijgen, moeten zowel de wagen, als de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet je:

  • In een blauwe zone, bewonerszone, zone van betalend parkeren of in een gebied dat volledig ingesloten is door deze zones wonen;
  • Een attest van adreswijziging hebben (op te vragen bij de dienst burgerzaken);
  • Het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor je de kaart aanvraagt.

De wagen waarvoor je de kaart aanvraagt moet ingeschreven zijn op je naam. Rij je met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet je bewijzen dat je de wagen permanent ter beschikking hebt. Dit kan door middel van een attest van de werkgever.

Deze tijdelijke bewonerskaart is geldig voor twee maanden. Na de definitieve domiciliewijziging (controle door de wijkagent) kan er een definitieve bewonerskaart aangevraagd worden.

Procedure

Je vraagt de tijdelijke bewonerskaart aan door een mail te sturen naar Indigo/Streeteo (parkeren.torhout.be@streeteo.com).

Bij je aanvraag bezorg je volgende documenten:

  • Een attest van adreswijziging (op te vragen bij de dienst burgerzaken);
  • Een kopie van je identiteitskaart en
  • Een kopie van je kentekenbewijs (deel 1).

Daarna moet je 10 euro overschrijven op de rekening van Indigo/Streeteo (BE57 0682 3009 4535) met vermelding van 'verhuiskaart + naam + nummerplaat'. 

Bedrag

Je betaalt 10 euro voor deze tijdelijke bewonerskaart.

Wat meebrengen

Aangezien de kaart gekoppeld is aan de nummerplaat van je wagen, moet je bij de aanvraag het inschrijvingsbewijs van je wagen en je identiteitskaart voorleggen.

Als je met een leasing- of bedrijfswagen rijdt, toon je via een attest van de werkgever aan dat je de gebruikelijke bestuurder bent.

Voor deze tijdelijke bewonerskaart heb je een attest van adreswijziging nodig.