Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel (phoneshop)

Als je een nachtwinkel wilt openen, heb je een vestigingsvergunning nodig.

Je baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m.
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen".
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt.
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat.

Wil je  op meerdere locaties een nachtwinkel openen? Dan heb je per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt

 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen

 • de vermelding ‘nachtwinkel’ duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 uur en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (‘phoneshop’) wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

De sluitingsuren van phoneshops liggen tussen 20 uur en 5 uur.

Weigeringsgrond

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning:

 • als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare veiligheid gevaar loopt. Daarvoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie over de mogelijke verstoring van de openbare orde, de veiligheid en de rust door die handelszaak en de eventuele aanbevelingen om die verstoring te voorkomen

 • als de aanvraag niet strookt met ruimtelijke bepalingen: zo moet de hoofdfunctie van het pand handel zijn. Daarnaast moeten ook eventuele bepalingen over een perimeter gerespecteerd worden.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

De vergunning vervalt bij een of meerdere van volgende omstandigheden:

 • als de uitbater verandert

 • als de nachtwinkel meer dan zes maanden onafgebroken gesloten is

 • als de nachtwinkel failliet is

 • als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is

 • als het pand van functie verandert of het geen nachtwinkel meer is.

Procedure

Dien je aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Kost

Openingsbelasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing).

Regelgeving

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

 • Gemeentelijk reglement vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops (indien van toepassing)

 • Gemeentelijk belastingreglement (indien van toepassing)