Planologisch attest

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vindt u op de website van Departement Omgeving.

Bedrag

Bij beslissing van een planologisch attest heft de Stad Torhout een belasting:

bij ongunstig attest voor k.t. of l.t. 100 euro

bij gunstig attest voor k.t. of l.t. 1000 euro

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening