Trage wegen inventariseren

Met het lokaal bestuur zetten we in op een fiets- en wandelveilige stad. Kijk maar naar de fietssnelweg F32 'Spoor 3' met fietstunnel en -brug en de Rozeveldstraat om nog maar enkele voorbeelden te noemen. Ook trage wegen zijn een belangrijk onderdeel bij een fiets- en wandelveilige stad.

Wat zijn trage wegen? 

Trage wegen vind je overal in Torhout: een bospad, een veldweg of een doorsteek. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas, op weg van huis naar school, werk of winkel. Fietsers, wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden, maar toch zijn vele trage wegen verdwenen of in onbruikbare staat.

Trage wegen maken het verkeer voor de zwakke weggebruiker veel veiliger en plezieriger, daarom willen we het trage wegennetwerk in onze stad meer aandacht geven. Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk van de woonkernen naar de lokale buurtschool? We zullen samen met Trage Wegen vzw, de provincie West-Vlaanderen, inwoners en lokale organisaties het netwerk in kaart brengen, verbeteren en uitbreiden. Dat gebeurt in twee fases.

In de eerste fase maken we een trage wegeninventaris, zodat we weten welke trage wegen er zijn en waar er knelpunten zijn. Trage Wegen vzw maakt een eerste kaart met trage wegen op basis van beschikbare bronnen, met deze kaart sturen we onze inwoners en lokale organisaties straks op pad om te ontdekken welke trage wegen onze stad nog kent. In een tweede fase gaan we de gewenste structuur van het trage wegennetwerk uittekenen. 

Wil je samen met ons de trage wegen in Torhout in kaart brengen? 

Er zijn enkele stappen die je moet doorlopen. 

Stap 1: bekijk de presentatie 

Bekijk hier de presentatie

Stap 2: app 'My Obs' installeren

De app is helaas enkel beschikbaar voor Android. Indien je Apple hebt, geef ons een seintje en wij proberen voor een oplossing te kijken. 

Stap 3: app instellen + uitleg gebruik

Bekijk hier de online handleiding

Stap 4: neem contact op met Trage Wegen vzw

De kaart van Torhout is opgedeeld in verschillende zones (hokjes). Iedereen neemt dus 1 of meerdere hokjes voor zijn rekening. Het is best dat je contact opneemt met Trage Wegen vzw om af te stemmen welke regio jij voor jouw rekening mag nemen. 

Sitske De Groote Jozefien Bernard
Sitske.degroote@tragewegen.be Jozefien.bernard@tragewegen.be
09 331 59 23 09 331 59 24
www.tragewegen.be www.tragewegen.be

Stap 5: start inventarisatie

Ga op pad als een echte padvinder en breng de trage wegen in kaart.