Vraag je vormingssubsidie jeugdwerk aan

Het lokaal bestuur betaalt een subsidie aan jongeren die een door Vlaanderen erkende cursus jeugdwerk of een vorming van de koepelfederatie jeugdhuizen volgen. Deed je dit jaar een cursus / vorming in het jeugdwerk? Ontdek hier of je aan de voorwaarden voldoet en vraag je vormingssubsidie aan.

Cursussen

Cursus jeugdwerk

Je volgde een door Vlaanderen erkende cursus tot animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Om van de subsidie te genieten, moet je aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent gedomicilieerd in Torhout.
  • Je bent lid van een erkende Torhoutse jeugdvereniging categorie A.
  • Je volbrengt je stage op de stedelijke speelpleinwerking (De Warande).

Vorming jeugdhuizen

Je volgde een vorming georganiseerd door een koepelfederatie van jeugdhuizen in het teken van een betere werking van het jeugdhuis. Om van de subsidie te genieten, moet je aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent gedomicilieerd in Torhout.
  • Je bent lid van een erkende Torhoutse jeugdvereniging categorie B.

Subsidie aanvragen

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van 125 euro per cursist per jaar. 

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Bezorg ook je attest van deelname aan de cursus (in het formulier).
  • Dien het formulier in voor 15 oktober (later gevolgde cursussen dien je volgend jaar in).
Gepubliceerd op woensdag 24 april 2024 15.01 u.