Meerjarenplanning 2019 - 2025

Na de verkiezingen van oktober 2018 staat het Lokaal Bestuur Torhout voor de opdracht een plan voor de komende 6 jaar op te stellen. Momenteel wordt er dan ook hard gewerkt aan de meerjarenplanning. Tegen eind 2019 moeten de belangrijkste krachtlijnen voor deze legislatuur duidelijk zijn.