Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele steun- of hulpverlening binnen de beleidslijnen die door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden vastgelegd. 

Samenstelling