Gemeenteraad 2019-2024

De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de stad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking, bepaalt het beleid van de stad en stelt daartoe algemene regels vast. In Torhout telt de gemeenteraad momenteel 27 raadsleden, waaronder de voorzitter, burgemeester en schepenen. De algemeen directeur is ook lid van de gemeenteraad maar heeft geen stemrecht.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn.

Videoverslag-gemeenteraad

Samenstelling