Gemeenteraad 2019-2024

De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de stad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking, bepaalt het beleid van de stad en stelt daartoe algemene regels vast. In Torhout telt de gemeenteraad momenteel 27 raadsleden, waaronder de voorzitter, burgemeester en schepenen. De algemeen directeur is ook lid van de gemeenteraad maar heeft geen stemrecht.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn.

Videoverslag-gemeenteraad

Zittingen 2024

 • maandag 29 januari
 • maandag 26 februari
 • maandag 25 maart
 • maandag 29 april
 • maandag 27 mei
 • maandag 24 juni
 • maandag 16 september
 • maandag 21 oktober
 • maandag 25 november
 • maandag 2 december (installatievergadering)
 • maandag 16 december

Samenstelling