Gemeenteraad 2019-2024

De gemeenteraad is het hoogste beslissingsorgaan van de stad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking, bepaalt het beleid van de stad en stelt daartoe algemene regels vast. In Torhout telt de gemeenteraad momenteel 27 raadsleden, waaronder de voorzitter, burgemeester en schepenen. De algemeen directeur is ook lid van de gemeenteraad maar heeft geen stemrecht.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn.

Videoverslag-gemeenteraad

Zittingen 2023 

  • maandag 30 januari
  • maandag 27 februari
  • maandag 27 maart
  • maandag 24 april
  • maandag 22 mei
  • maandag 26 juni
  • maandag 18 september
  • maandag 23 oktober
  • maandag 27 november
  • maandag 18 december 

Samenstelling