OCMW-raad 2019-2024

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ook wel de OCMW-raad genoemd, is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. De voorzitter van de gemeenteraad is daarmee ook de voorzitter van de OCMW-raad.

Zittingen 2023 

  • maandag 30 januari
  • maandag 27 februari
  • maandag 27 maart
  • maandag 24 april
  • maandag 22 mei
  • maandag 26 juni
  • maandag 18 september
  • maandag 23 oktober
  • maandag 27 november
  • maandag 18 december 

Samenstelling