OCMW-raad 2019-2024

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ook wel de OCMW-raad genoemd, is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. De voorzitter van de gemeenteraad is daarmee ook de voorzitter van de OCMW-raad.

Samenstelling