Video- en audioverslagen Gemeente- en OCMW-raad

Audioverslag 27 november 2023

Agendapunten 28/11

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 28/11

1. Notulen over de vorige zitting

2. Infopunten/mededelingen

3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de voetbalmatch Jong Cercle Brugge - Eendracht Aalst op zondag 12 november 2023 - kennisneming

4. Omgeving - gemeentelijk administratief reglement op leegstand en verwaarlozing - wijziging

5. Kunstacademie - lestijdenpakket 2023-2024 - goedkeuring

6. Kunstacademie - academiereglement - wijziging

7. Kunstacademie - retributiereglement - goedkeuring

8. Kunstacademie - arbeidsreglement kunstacademie - wijziging

9. Preventie en noodplanning - Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan Torhout

10. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - buitengewone algemene vergadering van 6 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

11. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

12. Verenigingen - EFIN - buitengewone algemene vergadering van 5 december 2023 - goedkeuring van de agenda

13. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

14. Verenigingen - De Watergroep - buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat

15. Omgeving - wijziging tracé gemeenteweg Camiel Meysmanstraat (Buurtweg nr.30) - goedkeuring

16. Ruimte - aankoop van 6 lichte vrachtwagens voor de technische dienst - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

17. Kerkfabrieken - Kerkenbeleidsplan - goedkeuring

18. Erediensten - kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider - wijziging budget 2023 - kennisneming

19. Erediensten - kerkfabrieken - wijziging meerjarenplanning 2020-2025 - goedkeuring

20. Erediensten - kerkfabrieken - budgetten 2024 - kennisneming

21. Brandweerzone - vaststelling gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone 1 - dienstjaar 2024

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Opvolgvraag m.b.t. sociaal netwerk Hoplr

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Vraag m.b.t. decreet woonreservegebied

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Vragen m.b.t. instrumentendecreet

22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Vragen m.b.t. subsidiepot voor welzijnsraad

23. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende: Parkeerplaatsen zorgverleners 

23. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende: Sport-voetbalpleinen en regen/overvloedige regen

24. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende struikelstenen

Agendapunten OCMW-raad 28/11

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Audioverslag 23 oktober 2023

Agendapunten 23/10

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 23/10

1. Notulen over de vorige zitting
2. Infopunten/mededelingen
3. Algemeen beleid - reglement klachtenbehandeling - aanpassing en hervaststelling
4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement oversteekplaatsen - goedkeuring
5. Mobiliteit - voorlopig ontwerp Regionaal mobiliteitsplan Midwest - advies
6. Wonen - reglement verplicht conformiteitsattest - vaststelling
7. Ruimte - gewestelijk RUP Ventilus - advies
8. Ruimte - PPS herontwikkeling van de villa 's Gravenwinkel - goedkeuring
9. Eigendommen - nv Astrid - verlenging huurovereenkomst
10. Wegen - rotonde Bruggestraat - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
11. Groen- herinrichting natuurbegraafplaats Stiltepark - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
12. Sportdienst - algemeen subsidiereglement erkende Torhoutse sportverenigingen - hervaststelling
13. Musea - aanvaarding van schenking aardewerk - goedkeuring
14. Archief - aanvaarding van schenkingen - goedkeuring
15. Intercommunale verenigingen - MIROM - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling mandaat
16. Financiën - retributiereglement op parkeerplaatsen in blauwe zone - wijziging
17. Financiën - retributiereglement op het parkeren op voorbehouden plaatsen - wijziging
18. Financiën - retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten - 2024-2025 - goedkeuring
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Opvolgvraag gemeentelijk reglement bronbemaling
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Stand van zaken betreffende omzetting van het 'uitgebreide bosbeheerplan BP/WV/07/001/OP-PR Groenhove naar het nieuwe natuurbeheerplan
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Stemrecht 16 jaar
19. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Informatiesessie Meerjarenplan hulpverleningszone 1
20. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende brandweer – hulpverlening zone 1
21. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende bestrijding Aziatische hoornaart
Gesprekscommissie 
Mondelinge vragen
GEHEIME ZITTING - 22. Ruimte - aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar

Agendapunten OCMW-raad 18/09

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
2. Algemeen beleid - reglement klachtenbehandeling - aanpassing en hervaststelling
3. Sociaal Huis - reglement tussenkomst buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring
4. Sociaal Huis - reglement Onderwijscheques - goedkeuring
5. Patrimonium - verkoop garages Tuinstraat - goedkeuring principiële beslissing

Audioverslag 18 september 2023

Agendapunten 18/09

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 18/09

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens Dag van de Jeugdbeweging op de Markt op 20 oktober 2023
 4. Cluster mens - reglement UiTPAS - aanpassing
 5. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023 - goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat
 6. Ruimte - ontwerp brownfieldconvenant site ex-Lammens - goedkeuring
 7. Omgeving - wijziging tracé gemeenteweg Beckhofstraat - goedkeuring
 8. Wegen - aansluiting Oude Gentweg - Driekoningenstraat - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
 9. Groen - park de Brouckere/'s Gravenwinkel - aanleg brug en schuine helling - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 10. Groen - aanleg tuin park de Brouckere - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. Groen - aanleg tuin 's Gravenwinkel - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Ruimte - heraanleg parkeerruimte Bruggestraat / Karel de Goedelaan - eindafrekening - dading
 13. Algemeen beleid - opvolgingsrapportering meerjarenplan 1e en 2e kwartaal 2023 - kennisneming
 14. 14. fractie N-VA betreffende: Openbare verlichting
  14. fractie N-VA betreffende onveilige situaties in de Eugeen van Oyestraat
  14. fractie N-VA betreffende: visvijver Groenhove
  14. fractie N-VA betreffende: serviceflats Remberthove
  14. onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende: Blauwe schijf
  14. onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende: Verplichte gemeenschapsdienst - groenonderhoud
  14. fractie Groen betreffende: Laadpalen
 15. Mondelinge vragen

Agendapunten OCMW-raad 18/09

 1. Notulen over de vorige zitting

Audioverslag 26 juni 2023

Agendapunten 26 juni

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 26 juni 2023

 1. Mandatarissen - invulling schepenmandaat, onderzoek geloofsbrieven, aktename voordracht als schepen en eedaflegging
 2. Notulen over de vorige zitting
 3. Infopunten/mededelingen
 4. Mandatarissen - aanpassing van de deontologische code voor mandatarissen - goedkeuring
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement - tonnagebeperking - goedkeuring
 6. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement zone 30 - goedkeuring
 7. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement parkeren - goedkeuring
 8. Mobiliteit - collectief begeleidingstraject Shared Mobility Masters - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
 9. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival Land of Love in de periode van 25 augustus 2023 tot 27 augustus 2023
 10. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Schudden & Schuren - Open Air XL op zaterdag 15 juli 2023 - goedkeuring
 11. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival Roest Open Air op zaterdag 16 september 2023
 12. Vrijetijdshuis - reglement socio-culturele projectsubsidies - wijziging
 13. Vrijetijdshuis - reglement Erfgoedprijs - wijziging
 14. Ruimte - reglement premie voor ontharding en vergroening
 15. Ruimte - wegen - aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn gedeelte tussen Schavelarestraat en Tinnenburgstraat - eindafrekening - goedkeuring
 16. Ruimte - wegen - structureel onderhoud betonwegen 2023 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - wegen - structureel onderhoud asfaltwegen 2023 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Ruimte - wegen - structureel onderhoud Beckhofstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 19. Financiën - jaarrekening 2022 Lokaal bestuur Torhout - vaststelling voor het gedeelte van de jaarrekening van Stad Torhout
 20. Financiën - jaarrekening 2021 lokaal bestuur Torhout - goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte van de jaarrekening OCMW Torhout
 21. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  - Eeuwenlingentuin
  - Capacity Building
  - bouwplannen Ernest Claeslaan
 22. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  - nieuw schoolgebouw Ernest Claeslaan
  - bestrijding Aziatische hoornaar
 23. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  - aanschaffen en uitzetten van vallen voor de Aziatische hoornaar
  - schriftelijke vragen m.b.t. de procedure betreffende bepaling prioriteit voor herstelling van wegenissen die beschadigd zijn en/of die een structureel onderhoud nodig hebben

Agendapunten OCMW-raad 26 juni 2023

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. Infopunten en mededelingen
 3. Mandatarissen - aanpassing van de deontologische code voor mandatarissen
 4. Financiën - aanpassen dagprijs woonzorgcentrum Sint-Augustinus en Kortverblijf - goedkeuring
 5. Woonzorgcentrum - serviceflats 'Roger Windels' - wijziging opnamereglement - goedkeuring
 6. Woonzorgcentrum - Centrum voor Dagverzorging - interne afsprakennota en schriftelijke overeenkomst - goedkeuring
 7. Sociaal huis - Huis van het Kind - subsidiereglement - goedkeuring
 8. Financiën - vaststellen jaarrekening door de OCMW raad voor het gedeelte van de jaarrekening OCMW

Audioverslag 22 mei 2023

Agendapunten 22 mei

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 22 mei

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de einde examenviering studenten op vrijdag 23 juni 2023 - goedkeuring
 4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende voorrangsregeling - goedkeuring
 5. Mobiliteit - gratis gebruik van de belbus op woensdag en zaterdag - samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - goedkeuring
 6. Opdrachthoudende verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 30 mei 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 7. Groen - park De Brouckere/'s Gravenwinkel - aanleg watertuin fase 1 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 8. Ruimte - subsidieovereenkomst voor de realisatie van de inrichting van het park de Brouckere en tuin 's Gravenwinkel - goedkeuring 
 9. Ruimte - heraanleg kruispunt Industrielaan / Aartrijkestraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 10. Wegen - structureel onderhoud wegen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. IT - all-in huur multifuctionele printers en printers voor Stad en OCMW Torhout - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Erediensten - kerkfabrieken - jaarrekeningen dienstjaar 2022 - advies
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende de stand van zaken website stad Torhout
 14. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende de herbestemming Villa 's Gravenwinkel

Agendapunten OCMW-raad 22 mei

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. Sociaal huis - intern reglement - tussenkomst buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring

Variavragen 22 mei

 1. Mondelinge vraag Groen i.v.m. Televestiare

Audioverslag 24 april 2023

Agendapunten 24 april

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad 24 april

 1. Notulen over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - algemene vergadering van 7 juni 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 4. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - algemene vergadering van 26 juni 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 5. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 7 juni 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 6. Wonen - jaarverslag De Woonwinkel - goedkeuring
 7. Jeugd - samenwerkingsovereenkomst jeugdhuis De Troubadour 2022 - 2024 - addendum - goedkeuring
 8. Wegen - overname wegenis en groenzones - Ringaert - goedkeuring
 9. Wegen - overname wegenis - Smissestraat
 10. Technische dienst - aankoop mini-graafmachine - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. Ruimte - huur en onderhoud kerstverlichting 2023-2027 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Sport - renovatie atletiekpiste via raamcontract Sportspurt van Sport Vlaanderen - goedkeuring
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende hardlooproutes in Torhout
 14. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  - reflecterende huisnummers
  - subsidies handelszaken
  - gele doos

Agendapunten OCMW-raad 24 april

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 2. Personeel - formatie woonzorgcentrum - wijziging
 3. Personeel - rechtspositieregeling - wijziging

Audioverslag 27 maart 2023

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Algemeen beleid - gemeenteraad - huishoudelijk reglement - hervaststelling
 4. Academie - huurreglement instrumenten - wijziging
 5. Verenigingen - De Mandel - voordracht kandidaten voor het bestuurdersmandaat in de woonmaatschappij met werkingsgebied Midwest-West.
 6. Opdrachthoudende verenigingen - MIROM - extra algemene vergadering van 28 maart 2023 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 7. Wegen - aanleg van fietsvoorzieningen incl. riolerings-en wegeniswerken langs de Rozeveldstraat - ontwerp - eindafrekening
 8. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. maak werk van de strijd tegen fietsdiefstal
  2. stand van zaken omtrent jeugdhuis
 9. Vragen en voorstellen namens de fracties Groen en N-VA betreffende:
  1. opvolgvraag gebruik sportinfrastructuur Torhoutenaar

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Algemeen beleid - OCMW - huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn - hervaststelling
 3. Sociaal Huis - samenwerkingsovereenkomst Kringwinkel - goedkeuring addendum

Audioverslag 27 februari 2023

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende wegen voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de voetbalmatch KM Torhout - KSC Lokeren-Temse op zondag 19 februari 2023 - kennisneming
 5. Milieu - hemelwater- en droogteplan - goedkeuring
 6. Milieu - rapportage Lokaal Energie- en Klimaatpact - kennisneming
 7. Lokale economie - marktreglement - wijziging
 8. Belastingen - lokale economie - marktretributie - wijziging
 9. Wonen - conformiteitsattesten woningkwaliteit - beperking in tijd - aanpassen voorwaarden
 10. Omgeving - omgevingsvergunning - TCIS-tracé nieuwe gemeenteweg
 11. Patrimonium - aankoop gronden nabij Koningswegel - goedkeuring
 12. Ruimte - aansluiting Koddaardstraat / Bollestraat - eindafrekening
 13. Hulpverleningszone - jaaractieplan 2023 - advies
 14. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 15. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit
  2. referentieregio Brugge
  3. bouwfonds betaalbaar wonen
 16. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende het onderschrijven van het initiatief 'Hier niet' tegen online haatspraak
 17. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende parkeerplaatsen voor postgebouw
 18. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende opstart gemeenschapsdienst
 19. Motie namens de fractie N-VA betreffende tekort aan geldautomaten

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming

Audioverslag 30 januari 2023

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Ontslag raadslid Paul Dieryckx - kennisneming
 2. Installatie opvolgend raadslid Eddy Denolf - aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
 3. Verslag over de vorige zitting
 4. Infopunten/mededelingen
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement - parkeren - goedkeuring
 6. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens de carnavalviering op 12 maart 2023
 7. Milieu - klimaatplan 2030 - goedkeuring
 8. Facility - sport - maken van bijkomende nooduitgangen de Mast - goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen
 9. Ruimte - omgevingswerken nieuwe nooduitgangen De Mast - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 10. Ruimte - heraanleg Burg - Beerstraat - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 11. Sociaal Huis - aanstellen van een jeugdopbouwwerker via een externe dienstverlener - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. - stand van zaken Oud kerkhof Bruggestraat
  2. - tarieven crematie Brugge
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende: Energie besparen bij onze verenigingen: kleine moeite, grote winst - Ecolife
 14. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende parking voor vrachtwagens

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Facility - woonzorgcentrum - vervangen + uitbreiden koelinstallatie - goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen
 3. Sociaal Huis - aanpassing prijzen warme maaltijden aan huis en open restaurant - goedkeuring

Audioverslag 19 december 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Mandatarissen - invulling schepenmandaat, onderzoek geloofsbrieven, aktename voordracht als schepen en eedaflegging
 2. Verslag over de vorige zitting
 3. Infopunten/mededelingen
 4. Cluster mens - Vrije Tijd - goedkeuring reglement UiTPAS
 5. Burgerzaken- vastlegging locaties voor het voltrekken van huwelijken - goedkeuring
 6. OFP Prolocus - aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - wijziging
 7. Verenigingen - Wijk-Up - aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - wijziging
 8. Verenigingen - De Woonwinkel - aanduiden van een vertegenwoordiger in het beheerscomité - wijziging
 9. Verenigingen - Vivendo - aanduiden van een deskundige in de Raad van Bestuur - wijziging
 10. Verenigingen - De Mandel - aanduiden van een kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur- wijziging
 11. IT - aankoop laptops - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 12. Ruimte - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordiger voor WinVorm tot opmaak van een studieopdracht "masterplan De Warande" via selectie WinVorm - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 13. Ruimte - aankoop mini-graafmachine - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 14. Ruimte - vastgoedinformatieplatform - aansluiting - retributie - goedkeuring
 15. Belastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2023
 16. Belastingen - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - dienstjaar 2023
 17. Belastingen op de afgifte van omgevingsvergunningen - 2020-2025 - wijziging
 18. Belastingen - belasting op de afgifte van administratieve stukken - 2020-2025 - wijziging
 19. Retributies - retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein - 2020-2025 - goedkeuring
 20. Retributies - aanpassing retributie op het gebruik van het recyclagepark - goedkeuring
 21. Politie - vaststelling gemeentelijke dotatie aan politiezone Kouter - dienstjaar 2023
 22. Brandweerzone - vaststelling gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone 1 - dienstjaar 2023
 23. Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 4 - vaststelling deel Stad
 24. Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 4 - goedkeuring
 25. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  1. een warme toekomst voor iedereen
  2. cybercriminaliteit
 26. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. cybersecurity stad Torhout
  2. klimaatportaal

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. OFP Prolocus - aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - wijziging
 3. De Kringwinkel - aanduiden van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur - wijziging
 4. IT - aankoop laptops - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 5. Financiën - vaststellen aanpassing nr 4 meerjarenplan OCMW Torhout

Audioverslag 28 november 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Ontslag raadslid Elke Casier - kennisneming
 2. Installatie opvolgend raadslid Mieke Verduyn - aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
 3. Verslag over de vorige zitting
 4. Infopunten/mededelingen
 5. Mobiliteit - visienota regionaal mobiliteitsplan vervoersregio Midwest - kennisneming
 6. Mobiliteit - parkeerbeleid - reglement gemeentelijke parkeerkaart - goedkeuring herziening
 7. Mobiliteit - concessieovereenkomst parkeerbeheer - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 8. Kunstacademie - lestijdenpakket 2022-2023 - goedkeuring
 9. Kunstacademie - academiereglement - wijziging
 10. Milieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 - goedkeuring
 11. Opdrachthoudende verenigingen - MIROM - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 12. Intercommunale verenigingen - WVI - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 13. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - bestuurder RBC en RvB - wijziging
 14. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - kandidaat-bestuurder - wijziging
 15. Verenigingen - De woonwinkel - aanduiden vertegenwoordiger in het Beheerscomité - wijziging
 16. Verenigingen - Raakvlak - aanduiden van een vertegenwoordiger - wijziging
 17. Verenigingen - sociaal huis - bestuurdersverkiezing Eerstelijnszone Houtland en Polder
 18. Sociaal Huis - samenwerkingsovereenkomst implementatietraject digibank Brugge West - goedkeuring addendum
 19. Sociaal Huis - meerjarenplan regierol sociale economie en werk 2023 - 2025 - goedkeuring
 20. Sociaal Huis - algemeen subsidiereglement erkende Torhoutse seniorenverenigingen - goedkeuring wijziging
 21. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - aanleg fiets- en wandelpad Don Boscoplein - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 22. Facility - aankoop van elektrische bestelwagens voor de dienst facility - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 23. Erediensten - kerkfabriek Sint-Pieters - wijziging budget 2022 - kennisneming
 24. Erediensten - budgetten 2023 kerkfabrieken - kennisneming
 25. Financiën - retributiereglement op het parkeren op voorbehouden plaatsen - hervaststelling
 26. Financiën - retributiereglement op parkeerplaatsen in blauwe zone - hervaststelling
 27. Financiën - retributiereglement op het gebruik van parkeerplaatsen uitgerust met parkeerautomaten - hervaststelling
 28. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. onderwijscheques
  2. energiezuinige huishoudtoestellen
  3. positieve invulling leegstand Torhout
  4. hoppinpunt te Wijnendale
 29. Vragen en voorstellen van onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. herinrichting Stationsstraat
  2. Pottebezemstraat
 30. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende:
  1. de toekomst over de spoorwegovergang t.h.v. de Bakvoordestraat
  2. Torhout wijkt
  3. trage verbinding voor fietsers ter hoogte van de Burg - richting Papebrugstraat

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Verenigingen - sociaal huis - bestuurdersverkiezing Eerstelijnszone Houtland en Polder
 3. Woonzorgcentrum - goedkeuring aangepaste interne afsprakennota - schriftelijke overeenkomst voor het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus OCMW-Torhout
 4. Sociaal Huis - ontwerpbesluit goedkeuring meerjarenplan regierol sociale economie en werk 2023 - 2025
 5. Facility - woonzorgcentrum - leveren van elektrische hoog-laag bedden voor het woonzorgcentrum

Audioverslag 24 oktober 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Mandatarissen - toekennen titel ere-gemeenteraadslid - W. Baert - goedkeuring
 4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende wegen voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement parkeren - aanpassing - goedkeuring
 6. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester naar aanleiding van de Dag van de jeugdbeweging op 21 oktober 2022 - kennisneming
 7. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen genomen door de burgemeester bij hoogdringendheid naar aanleiding van de voetbalmatch KM Torhout - Eendracht Aalst op 9 oktober 2022 - kennisneming
 8. Kinderopvang - huishoudelijk reglement inclusief bijlages - goedkeuring wijziging
 9. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 10. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - buitengewone algemene vergadering van 7 december 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 11. Sport - eenheidsprijzen voor sportactiviteiten - vaststelling
 12. Facility -duurzaamheid-energiedelen - leveren en plaatsen van zonnepaneelinstallatie op sporthallen A, B en de mast - wijze van gunnen
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende:
  1. Motie voor het behoud van het West-Vlaams ochtendblok van Radio 2 West-Vlaanderen
 14. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. stand van zaken Klimaatplan
  2. energiedelen

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal huis - minimale levering aardgas en elektriciteit tijdens de winterperiode

Audioverslag 19 september 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Ontslag raadslid Ward Baert - kennisneming
 2. Installatie opvolgend raadslid Mike Verhaeghe - aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven - eedaflegging - rangorde
 3. Verslag over de vorige zitting
 4. Infopunten/mededelingen
 5. Personeel - sport - niet-geïndexeerde vergoeding van monitoren voor het verstrekken van socio-culturele vorming en/of sportinitiatie - hervaststelling
 6. Wonen - verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IZI Wonen - goedkeuring
 7. Patrimonium - aankoop grond voor pad in Groenhove - Vrijgeweid - goedkeuring
 8. Facility - sport - intekenen op groepsaankopen van Sport Vlaanderen - goedkeuring
 9. Facility - sloop van bedrijfsruimtes en kantoorgebouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 10. Algemeen beleid - opvolgingsrapportering meerjarenplan 1e en 2 e kwartaal 2022 - kennisneming
 11. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. voor elk gazon een regenton

  2. wat te doen bij energiearmoede

  3. sociaal netwerk Hoplr

  4. versnellen energetische maatregelen voor ons stadspatrimonium en vragen om onze burgers nog meer te ondersteunen in het energiezuiniger maken van hun woning

  5. Rode Duivels op groot scherm

  6. spiegel bij Spoor 3

 12. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende soep- en/of kruimelcafé in Torhout
 13. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende besparende maatregelen + energiearmoede voorkomen

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Facility - Woonzorgcentrum - relighting en vloerisolatie zolder - goedkeuren scope en wijze van gunnen

Audioverslag 27 juni 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Verkeer - aanvullend blijvend politiereglement eenrichtingsverkeer
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het organiseren van een wereldkampioenschap barbecue in het stadspark en omgeving in de periode van 1 september tot 4 september 2022 - goedkeuring
 5. Openbare orde en rust - politieverordening naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival Land of Love in de periode van 26 augustus 2022 tot 28 augustus 2022
 6. Jeugd - huishoudelijk reglement jeugdraad 'Thuze - goedkeuring
 7. Jeugd - fuifreglement - goedkeuring
 8. Kinderopvang - tariefwijziging ouderbijdrage IBO Jabedabedoe en IBO Skoebidoe - huishoudelijk reglement - wijziging
 9. Torhout groent - stadsnatuur - wijziging reglement
 10. Secretariaat - verzekeringen - aanbesteden verzekeringsportefeuille - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring
 11. Sociaal Huis - samenwerkingsovereenkomst Groep Intro VZW - goedkeuring
 12. Sociaal Huis - aanvraag projectsubsidie voor de oprichting van een digibank en samenwerkingsovereenkomst met andere lokale besturen en partners - goedkeuring
 13. Omgeving - wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Paddockwegel
 14. Omgeving - omgevingsvergunning - aanleg nieuwe gemeenteweg aan de Meibosstraat - goedkeuring rooilijnplan
 15. Facility - zwembad - basiscontract onderhoud en omnium - wijziging en verlenging met gunning investeringen
 16. Facility - duurzaamheid - vervangen van het schrijnwerk en plaatsen van zonnewering in de buitenschoolse kinderopvang skoebidoe en de burelen van de sportdienst - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - structuurschets en ontwikkelingsstrategie voor Centrum+: bestek voor studieopdracht - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Hulpverleningszone - jaaractieplan 2022 - advies
 19. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 20. Financiën - jaarrekening 2021 Lokaal bestuur Torhout - vaststelling voor het gedeelte van de jaarrekening van Stad Torhout
 21. Financiën - jaarrekening 2021 lokaal bestuur Torhout - goedkeuring door de gemeenteraad van het gedeelte van de jaarrekening OCMW Torhout
 22. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. landschapspark 't Hoge Water
  2. personeelsverloop lokaal bestuur
  3. de prijzen van schoolmaaltijden in Torhout
  4. onthardingspremie
 23. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende de gevolgen van het stikstofakkoord voor onze Torhoutse landbouwers
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie Vooruit betreffende schaduwbomen in weides
 25. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. 'De Torhoutenaer'
  2. kruispunt Aartrijkestraat-Noordlaan
  3. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende advies op de ontwerpteksten Programmatische Aanpak Stikstof

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Algemeen beleid - rapportering organisatiebeheersing - kennisneming
 3. Financiën - vaststellen jaarrekening door de OCMW raad voor het gedeelte van de jaarrekening OCMW

Audioverslag 30 mei 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Aanvullend blijvend politiereglement bebouwde kom - goedkeuring
 4. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de einde examenviering studenten op donderdag 23 juni 2022 - goedkeuring
 5. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de vriendschappelijke voetbalmatch KM Torhout - KV Oostende op zaterdag 25 juni 2022 - goedkeuring
 6. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het gebruik van het stadspark en omgeving tijdens de Nacht van Vlaanderen, batjes en paardenmarkt in de periode van 15 juni tot 30 juni 2022 - goedkeuring
 7. Openbare orde en rust - politieverordening inzake veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het gebruik van het stadspark en omgeving tijdens evenementen in de periode van 1 juli tot 30 augustus 2022 - goedkeuring
 8. Intercommunale verenigingen - MIROM - algemene vergadering van 2 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 9. Wonen - opstart woonmaatschappij regio Midwest-West - stemmenverdeling algemene vergadering - advies
 10. Wonen - jaarverslag De Woonwinkel - goedkeuring
 11. Wonen - aanvullende acties Intergemeentelijk samenwerkingsverband De Woonwinkel - goedkeuring
 12. Jeugd - fuifreglement - goedkeuring
 13. Vrijetijd - reglement tot erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief - goedkeuring
 14. Vrijetijd - UiTPAS - Regio-overeenkomst regio Brugge - goedkeuring
 15. Vrijetijd - UiTPAS - overeenkomst Publiq vzw - goedkeuring
 16. Ruimte - mobiliteit - samenwerkingsovereenkomsten met Trage Wegen vzw - goedkeuring
 17. Ruimte - ruimtelijke ordening en huisvesting - gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vanhoornweder- definitieve vaststelling
 18. Facility - wijziging gebruiksovereenkomst elektrische deelwagens - Coopstroo
 19. Patrimonium - aankoop gronden voor verbreden fietspad langs de Kortemarkstraat - goedkeuren verkoopovereenkomsten
 20. Openbare verlichting - ondergronds brengen van de distributienetten en moderniseren van de openbare verlichting in de Kortemarkstraat, tussen Moereveldstraat en Kortemark - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 21. Technische dienst wegen - aankoop van een vrachtwagen met containerhaaksysteem - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 22. Erediensten - kerkfabrieken - advies rekening dienstjaar 2021
 23. Financiën - voorwaardelijk bod op aandelen nv West-Vlaams Woonkrediet - aanvaarding
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende
 25. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende aanleg ijspiste

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal Huis - Samenwerkingsovereenkomst Kringwinkel
 3. Patrimonium - verkoop woningen Aartrijkestraat aan sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel CVBA - goedkeuring ontwerp akte
 4. Woonzorgcentrum - leveren van parafarmacie, van medicatie met bijbehorend verdeelsysteem en farmaceutische zorg aan de bewoners van het woonzorgcentrum
 5. Financiën - voorwaardelijk bod op aandelen nv West-Vlaams Woonkrediet - aanvaarding

Audioverslag 25 april 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Personeel - 2de pensioenpijler - toetreding prolocus - goedkeuring
 4. Omgeving - reglement terrassen op openbaar domein - vaststelling
 5. Toelagen - reglement voor windschermen en vaste constructies terrassen op openbaar domein - vaststelling
 6. Intercommunale verenigingen - WVI - algemene vergadering van 8 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling mandaat
 7. Opdrachthoudende vereniging - FLUVIUS OV - Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 8 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 8. Opdrachthoudende vereniging - FLUVIUS WEST - Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 20 juni 2022 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat
 9. Plaatsnaamgeving - trage wegen - definitieve beslissing
 10. Wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Paddockwegel
 11. Wijziging gemeentelijk rooilijnplan - definitieve vaststelling - Sterstraat en Komeetstraat
 12. Ruimte - Jeugd - Torhout wijkt en buurt! - aankoop van speeltuig voor het speelplein in Don Bosco - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 13. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg en vergroenen van het Don Boscoplein - omgevingswerken - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 14. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg Don Boscoplein - aankoop materialen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunne
 15. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg en vergroenen van het Don Boscoplein - aankoop beplanting - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 16. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - aankoop straatmeubilair voor het Don Boscoplein - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 17. Ruimte - Torhout wijkt en buurt! - heraanleg Don Boscoplein - stortkosten - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 18. Ruimte - wegen - Torhout beweegt veilig! - structureel onderhoud wegen 2022 - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 19. Ruimte - stadskernvernieuwing - Torhout beweegt veilig! - aansluiten van voetpadkasten voor evenementen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 20. Technische dienst - aankoop van heetwatermachine - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
 21. Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende stalling bakfietsen
 22. Vragen en voorstellen namens de fractie CD&V betreffende impact Vlaamse PAS op de Torhoutse (landbouw)bedrijven
 23. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. uitgestelde werken
  2. Oude Gentweg  
 24. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende
  1. fusies van gemeenten
  2. toezicht en controle skatepark
  3. werken begraafplaatsen

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 2. Personeel - 2de pensioenpijler - toetreding prolocus - goedkeuring
 3. Woonzorgcentrum - goedkeuren nieuwe visie en missie

Audioverslag 28 maart 2022

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding

Agendapunten gemeenteraad

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen
 3. Verzoekschrift aan de gemeenteraad - The City is Smart 
 4. Personeel - formatie - wijziging
 5. Jeugd - samenwerkingsovereenkomst jeugdhuis De Troubadour 2022 - 2024 - goedkeuring 
 6. Jeugd - algemeen subsidiereglement jeugdverenigingen - goedkeuring wijziging 
 7. Jeugd - reglement projectsubsidies - goedkeuring
 8. Verenigingen - Bosgroep Houtland VZW - voordracht kandidaat-bestuurder 
 9. Wonen - sociaal beleidsconvenant - goedkeuring 
 10. Omgeving - omgevingsvergunning - Hyboma- tracé wijziging gemeenteweg - goedkeuring 
 11. Facility - aanstellen sloopdeskundige voor de sloop van bedrijfsruimtes en kantoorgebouw - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 12. Ruimte - aanleg thermoplastische wegmarkeringen - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
 13. Infrastructuur - aankoop van afvalbakken - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
 14. Politie - vaststelling gemeentelijke dotatie aan politiezone Kouter - dienstjaar 2022
 15. Vragen en voorstellen namens onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. vluchtelingenproblematiek
  2. parking landschapspark Noordlaan
 16. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA en Groen betreffende sportinfrastructuur van en voor Torhout

Agendapunten OCMW-raad

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 2. Sociaal huis - intern reglement toepassing behoeftigheidstool - goedkeuring 
 3. Sociaal huis - huishoudelijk reglement LOI - goedkeuring herziening
 4. Sociaal huis - samenwerkingsovereenkomst scholen - CLB - LBT i.k.v. brugfigurenwerking - goedkeuring
 5. Sociaal huis - externe poetsdienst OCMW Torhout - partnerschap en overname Motena - goedkeuring
 6. Mondelinge vragen

Videoverslag 29 november 2021

Audioverslag 25 oktober 2021

Van de vergadering van de gemeenteraad werd een audio-opname gemaakt. De kwaliteit van de opname is niet optimaal, naar de toekomst toe wordt gekeken om deze aanzienlijk te verbeteren.

Voor het gebruiksgemak is een overzicht gemaakt met tijdsaanduiding waar de bespreking van ieder agendapunt begint. Zo kan u gericht de opname beluisteren. Zie overzicht hieronder.

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding. 

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen - 02:15
 3. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende parkeren - goedkeuring- 06:25
 4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van tonnagebeperkingen - goedkeuring -07:50
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers - goedkeuring -16:02
 6. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende wegen voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring - 16:45
 7. Milieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact - goedkeuring ondertekening - 17:35
 8. Politiezone Kouter - toestemming zichtbaar cameragebruik lokale politie – goedkeuring - 31:10
 9. Parkeerbeleid - samenwerkingsovereenkomst met Orange betreffende de plaatsing van shop & go-sensoren en monitoring van parkings met camera's - goedkeuring - 33:45
 10. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2021 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat - 57:00
 11. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat - 01:04:20
 12. Ruimte - vernieuwen samenwerkingsovereenkomst Energiehuis WVI - goedkeuring en aanduiden van een afgevaardigde in beleidsgroep van het Energiehuis WVI - 01:06:10
 13. Omgeving - RUP Van Hoornweder EEG Slachthuis NV - voorlopige vaststelling - goedkeuring - 01:10:30
 14. Wonen - vorming woonmaatschappijen - advies - 01:16:10
 15. Ruimte - inrichtingsplan Blekerijsite - goedkeuring - 01:30:50
 16. Patrimonium - aankoop site Thor - goedkeuring ontwerpakte -01:54:45
 17.  Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. de Torhoutbonacties -01:55:25
  2. realiseren klimaatraad in Torhout - 02:03:20
  3. de werking van de markt. -02:09:35
 18. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  1. livestream uitzending raadszittingen -02:17:25
  2. reglement hondenlosloopweide -02:21:20
 19. Vragen en voorstellen van onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. terrassen horeca -02:24:02
  2. Coopstroom-zonnepanelen - 02:24:50
  3. grondafstand De Mandel - 02:34:30

Videoverslag 29 maart 2021

Videoverslag 22 februari 2021

Videoverslag 25 januari 2021

Videoverslag 14 december 2020

Videoverslag 23 november 2020

Videoverslag 26 oktober 2020

Videoverslag 28 september 2020

Videoverslag 22 juni 2020

Videoverslag 25 mei 2020

 

Videoverslag 4 mei 2020