Video- en audioverslagen Gemeente- en OCMW-raad 2021

Videoverslag 29 november 2021

Audioverslag 25 oktober 2021

Van de vergadering van de gemeenteraad werd een audio-opname gemaakt. De kwaliteit van de opname is niet optimaal, naar de toekomst toe wordt gekeken om deze aanzienlijk te verbeteren.

Voor het gebruiksgemak is een overzicht gemaakt met tijdsaanduiding waar de bespreking van ieder agendapunt begint. Zo kan u gericht de opname beluisteren. Zie overzicht hieronder.

Agendapunten

Hieronder vind je per agendapunt de juiste tijdsaanduiding. 

 1. Verslag over de vorige zitting
 2. Infopunten/mededelingen - 02:15
 3. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende parkeren - goedkeuring- 06:25
 4. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van tonnagebeperkingen - goedkeuring -07:50
 5. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers - goedkeuring -16:02
 6. Mobiliteit - aanvullend blijvend politiereglement betreffende wegen voorbehouden voor bepaalde categorieën weggebruikers - goedkeuring - 16:45
 7. Milieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact - goedkeuring ondertekening - 17:35
 8. Politiezone Kouter - toestemming zichtbaar cameragebruik lokale politie – goedkeuring - 31:10
 9. Parkeerbeleid - samenwerkingsovereenkomst met Orange betreffende de plaatsing van shop & go-sensoren en monitoring van parkings met camera's - goedkeuring - 33:45
 10. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS WEST - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2021 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat - 57:00
 11. Opdrachthoudende verenigingen - FLUVIUS OV - buitengewone algemene vergadering van 6 december 2021 - bespreking van de agenda en vaststelling van het mandaat - 01:04:20
 12. Ruimte - vernieuwen samenwerkingsovereenkomst Energiehuis WVI - goedkeuring en aanduiden van een afgevaardigde in beleidsgroep van het Energiehuis WVI - 01:06:10
 13. Omgeving - RUP Van Hoornweder EEG Slachthuis NV - voorlopige vaststelling - goedkeuring - 01:10:30
 14. Wonen - vorming woonmaatschappijen - advies - 01:16:10
 15. Ruimte - inrichtingsplan Blekerijsite - goedkeuring - 01:30:50
 16. Patrimonium - aankoop site Thor - goedkeuring ontwerpakte -01:54:45
 17.  Vragen en voorstellen namens de fractie Groen betreffende:
  1. de Torhoutbonacties -01:55:25
  2. realiseren klimaatraad in Torhout - 02:03:20
  3. de werking van de markt. -02:09:35
 18. Vragen en voorstellen namens de fractie N-VA betreffende:
  1. livestream uitzending raadszittingen -02:17:25
  2. reglement hondenlosloopweide -02:21:20
 19. Vragen en voorstellen van onafhankelijk raadslid Koen Sap betreffende:
  1. terrassen horeca -02:24:02
  2. Coopstroom-zonnepanelen - 02:24:50
  3. grondafstand De Mandel - 02:34:30

Videoverslag 29 maart 2021

Videoverslag 22 februari 2021

Videoverslag 25 januari 2021