Secretariaat

Het secretariaat verzorgt de registratie van de briefwisseling en staat in voor de administratieve verwerking van de notulen van gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad. Ook de aankoop en verkoop onroerende goederen en verzekering van voertuigen en gebouwen behoren tot hun takenpakket.