Klacht indienen tegen beslissingen

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of gouverneur dit binnen 30 dagen na de dag van de bekendmaking op onze website. Alle info en voorwaarden vind je via deze link. Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking gesteld wordt op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.

Je kan ook nog altijd op papier, via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs, een klacht indienen. Die klacht wordt dan gericht aan ‘de toezichthoudende overheid op volgend adres: Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel.