Inwonerspanel

Deel je mening 

Het lokaal bestuur Torhout wenst de komende jaren verder werk te maken van een aangename stad om te wonen, te werken, te ontspannen… Om zicht te krijgen op wat jullie als sterke punten van onze stad zien en wat de verbeterpunten zijn, willen we graag jullie mening en advies kennen.

Vanaf 24 oktober valt er bij 1000 willekeurig geselecteerde inwoners van Torhout een uitnodiging in de brievenbus om hieraan deel te nemen. Ben je bij de geselecteerden? Neem dan zeker deel.

Klik hier om deel te nemen 

Resultaten

November 2022 - Vrijetijdsaanbod

We polsten naar hoe de Torhoutenaar zijn vrije tijd spendeert en als de activiteiten van het lokaal bestuur overeenstemmen met de noden en verwachtingen. We wilden ook graag weten in hoeverre het aanbod bekend is, welke communicatiekanalen het best scoren en hoe toegankelijk de openingsuren en de loketten zijn. Alle onderwerpen werden afzonderlijk beoordeeld voor sport, cultuur, toerisme, de bib en de kunstacademie. 

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier! 

Maart 2022 - Winkelen in Torhout

We vroegen de panelleden o.a. waar hun dagelijkse activiteiten (werk of school) zich afspelen en in welke mate dit invloed heeft op hun winkelgedrag. We wilden ook weten of ze meer in of buiten Torhout winkelen en waarom. De panelleden konden hun mening geven over de winkelbeleving, het winkelaanbod en de manier waarop ze digitaal winkelen. Tot slot werd ook gepolst naar de mening over de woensdagmarkt.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier!

Mei 2021 - Stedelijke dienstverlening

De eerste bevraging ging over de stedelijke dienstverlening. De panelleden konden hun mening geven over de openingsuren, het werken op afspraak en de digitale dienstverlening.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier!