Inwonerspanel

Resultaten

November 2023 - algemene vragen 

In het najaar van 2023 kreeg het inwonerspanel vragen voorgeschoteld over diverse thema's. Onder meer wonen in Torhout, de beleving van het openbaar domein, het imago van de stad en de gewenste prioriteiten werden bevraagd.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier! 

November 2022 - Vrijetijdsaanbod

We polsten naar hoe de Torhoutenaar zijn vrije tijd spendeert en als de activiteiten van het lokaal bestuur overeenstemmen met de noden en verwachtingen. We wilden ook graag weten in hoeverre het aanbod bekend is, welke communicatiekanalen het best scoren en hoe toegankelijk de openingsuren en de loketten zijn. Alle onderwerpen werden afzonderlijk beoordeeld voor sport, cultuur, toerisme, de bib en de kunstacademie. 

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier! 

Maart 2022 - Winkelen in Torhout

We vroegen de panelleden o.a. waar hun dagelijkse activiteiten (werk of school) zich afspelen en in welke mate dit invloed heeft op hun winkelgedrag. We wilden ook weten of ze meer in of buiten Torhout winkelen en waarom. De panelleden konden hun mening geven over de winkelbeleving, het winkelaanbod en de manier waarop ze digitaal winkelen. Tot slot werd ook gepolst naar de mening over de woensdagmarkt.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier!

Mei 2021 - Stedelijke dienstverlening

De eerste bevraging ging over de stedelijke dienstverlening. De panelleden konden hun mening geven over de openingsuren, het werken op afspraak en de digitale dienstverlening.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier!