Inwonerspanel

Om de juiste beleidskeuzes te maken is het cruciaal om te weten wat er leeft in onze stad. Daarom werkt het lokaal bestuur met een inwonerspanel. Deze groep van willekeurig gekozen inwoners geeft een paar keer per jaar haar mening en advies over verschillende onderwerpen.

1600 inwoners werden hiervoor willekeurig geselecteerd en ontvingen een uitnodiging om zich in te schrijven als panellid. 425 inwoners schreven zich in en kunnen op die manier dus mee vorm geven aan de toekomst van Torhout, want aan de hand van de bevindingen van het inwonerspanel krijgen we een goed beeld van wat er leeft bij onze inwoners en kunnen we het beleid daar beter op afstemmen. 

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Public Minds staat in voor het beheer van het panel en voor de anonieme verwerking van de resultaten.

Resultaten

November 2022 - Vrijetijdsaanbod

We polsten naar hoe de Torhoutenaar zijn vrije tijd spendeert en als de activiteiten van het lokaal bestuur overeenstemmen met de noden en verwachtingen. We wilden ook graag weten in hoeverre het aanbod bekend is, welke communicatiekanalen het best scoren en hoe toegankelijk de openingsuren en de loketten zijn. Alle onderwerpen werden afzonderlijk beoordeeld voor sport, cultuur, toerisme, de bib en de kunstacademie. 

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier! 

Maart 2022 - Winkelen in Torhout

We vroegen de panelleden o.a. waar hun dagelijkse activiteiten (werk of school) zich afspelen en in welke mate dit invloed heeft op hun winkelgedrag. We wilden ook weten of ze meer in of buiten Torhout winkelen en waarom. De panelleden konden hun mening geven over de winkelbeleving, het winkelaanbod en de manier waarop ze digitaal winkelen. Tot slot werd ook gepolst naar de mening over de woensdagmarkt.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier!

Mei 2021 - Stedelijke dienstverlening

De eerste bevraging ging over de stedelijke dienstverlening. De panelleden konden hun mening geven over de openingsuren, het werken op afspraak en de digitale dienstverlening.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier!