Inwonerspanel

Om de juiste beleidskeuzes te maken is het cruciaal om te weten wat er leeft in onze stad. Daarom werkt het lokaal bestuur met een inwonerspanel. Deze groep van willekeurig gekozen inwoners geeft een paar keer per jaar haar mening en advies over verschillende onderwerpen.

1600 inwoners werden hiervoor willekeurig geselecteerd en ontvingen een uitnodiging om zich in te schrijven als panellid. 425 inwoners schreven zich in en kunnen op die manier dus mee vorm geven aan de toekomst van Torhout, want aan de hand van de bevindingen van het inwonerspanel krijgen we een goed beeld van wat er leeft bij onze inwoners en kunnen we het beleid daar beter op afstemmen. 

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Public Minds staat in voor het beheer van het panel en voor de anonieme verwerking van de resultaten.

Resultaten

Mei 2021 - Stedelijke dienstverlening

De eerste bevraging ging over de stedelijke dienstverlening. De panelleden konden hun mening geven over de openingsuren, het werken op afspraak en de digitale dienstverlening.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier!