Het inwonerspanel spreekt zich uit over winkelen in Torhout

Het Torhoutse inwonerspanel werd dit voorjaar voor een tweede keer bevraagd, dit keer over het thema "winkelen in Torhout". De bevraging liep van 10 februari t.e.m. 8 maart. De resultaten zijn ondertussen bekend.

Om de juiste beleidskeuzes te maken is het belangrijk om te weten wat er leeft in onze stad. Daarom lanceerde het lokaal bestuur vorig jaar een inwonerspanel. Dit panel, dat samen een representatief staal vormt van de Torhoutse bevolking, wordt 2 keer per jaar bevraagd over uiteenlopende onderwerpen.

Vorig jaar zijn we gestart met een bevraging over de "stedelijke dienstverlening", dit voorjaar volgde dan de bevraging met als thema "winkelen in Torhout". De bevraging liep van 10 februari t.e.m. 8 maart. 319 Panelleden vulden de vragenlijst in, een responsgraad van 76%, wat behoorlijk goed is voor een tweede bevraging.

Winkelen in Torhout

We vroegen de panelleden o.a. waar hun dagelijkse activiteiten (werk of school) zich afspelen en in welke mate dit invloed heeft op hun winkelgedrag. We wilden ook weten of ze meer in of buiten Torhout winkelen en waarom. De panelleden konden hun mening geven over de winkelbeleving, het winkelaanbod en de manier waarop ze digitaal winkelen. Tot slot werd ook gepolst naar de mening over de woensdagmarkt.

Het onderzoeksbureau Public Minds, dat instaat voor het beheer van het panel, zorgde voor een anonieme verwerking van de resultaten.

We delen alvast graag enkele bevindingen en resultaten van dit onderzoek:

 • Voor iets meer dan de helft van de 55-jarigen zijn werk of school (altijd) buiten Torhout gelegen. Vrijetijdsbesteding gebeurt wel het vaakst in Torhout. Een horecabezoek doet ongeveer de helft meestal in Torhout, de andere helft meestal (of altijd) buiten Torhout.
 • Dagdagelijkse boodschappen (en het afhalen van maaltijden) gebeuren door bijna iedereen in Torhout. Voor kledij en schoenen kiest 59% Torhout als mogelijke winkelstad. Voor grotere aankopen is dit 35%.
 • De voornaamste redenen om buiten Torhout te winkelen zijn het bredere aanbod en de beschikbaarheid van specifieke winkels/producten.
 • Een meerderheid combineert winkelactiviteiten niet met zaken als horecabezoek, vrijetijdsactiviteiten of andere zaken.
 • Qua betaalmiddel is bancontact met voorsprong de favoriet.
 • De Batjes zeer algemeen gekend, maar de Winterbraderie en vooral de Lenteshopping en kunnen nog winnen aan bekendheid.
 • Een meerderheid van de panelleden is (beperkt) op de hoogte van waar lokale Torhoutse producten kunnen worden gekocht. Eén op drie kent het label ‘100% Torhout’. De bekendheid hangt samen met de leeftijd. Bij wie jonger is dan 55 kent 3/4e het label niet.
 • Een ruime meerderheid van de panelleden staat positief tegenover grote winkelketens.
 • Slechts 14% winkelt nooit online. De voornaamste reden om online te shoppen is het gemak (geen verplaatsing). Bij online shoppen wordt weinig bewust gekozen voor een bepaalde (lokale) winkel. Het is meer het gevolg van ‘googelen’.
 • Bijna 1 op 3 bezoekt minstens één keer per maand de woensdagmarkt. Bij de +55-jarigen is dit bijna de helft. Er gebeuren vooral dagdagelijkse aankopen.
 • Wie de markt niet of weinig bezoekt is dit vooral te wijten aan tijdsgebrek.

Klik hier om het volledige rapport te raadplegen

"Dit is niet zomaar een rapport dat in de kast zal verdwijnen. De resultaten en suggesties zullen gebruikt worden om verder te beleid te voeren naar de handelaars. Het is één van de acties in onze missie om te werken aan Torhout als levende winkelstad.", aldus burgemeester Kristof Audenaert.

"Het inwonerspanel zorgt ervoor dat we als beleidsmakers de vinger aan de pols kunnen houden, het is een belangrijk instrument waar we blijvend op willen inzetten. We mikken jaarlijks op 2 bevragingen. De volgende bevraging wordt gepland in het najaar, en zal focussen op vrijetijdsbesteding.", aldus schepen van informatie, participatie en dienstverlening Lieselotte Denolf. 

Samenstelling panel

Hoewel er mensen zijn die zich graag kandidaat willen stellen voor het inwonerspanel, kan je zelf niet inschrijven. De selectie van de leden gebeurt “at random” en wordt m.a.w. aan het toeval overgelaten. Alleen zo kan je een “representatieve groep” samenstellen en kunnen we nagaan hoe “de gemiddelde Torhoutenaar” over iets denkt. Panelleden die stoppen worden uiteraard wel vervangen. Om de groep “representatief” te houden worden jaarlijks nieuwe (willekeurig geselecteerde) kandidaten aangeschreven.

Meer info

Gepubliceerd op maandag 27 juni 2022 9.14 u.